Veröffentlichungen

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1999

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2440 KB, PDF-File)


Róm znamená: človek

Róm znamená: človek

diskusia v Čilistove o pálčivom probléme
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1680 KB, PDF-File)


Možnosti vývoja regiónov Slovenska

Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Možnosti vývoja regiónov Slovenska

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6480 KB, PDF-File)


Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinarodným vzt'ahom v Slovenskej Republike 1999

Rusnák, Urban

Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinarodným vzt'ahom v Slovenskej Republike 1999

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3330 KB, PDF-File)


Euroatlantické spojenectvo v podmienkach budovania európskej bezpečnostnej štruktúry

Euroatlantické spojenectvo v podmienkach budovania európskej bezpečnostnej štruktúry

Medzinárodná Konferencia na Tému Euroatlantické Spojenectvo v Podmienkach Budovania Európskej Bezpečnostnej Štruktúry, Bratislava, 1.-2. júla 1999
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5280 KB, PDF-File)


Risks and threats in Central Europe for the 21st century

Risks and threats in Central Europe for the 21st century

impact on the defense forces ; the International Conference Risks and Threats in Central Europe for the 21st Century and Their Possible Impact on the Defence Forces, Častá-Papiernička, November 26-27, 1998
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5250 KB, PDF-File)


The Euro-Atlantic alliance under the conditions of building European security structure

The Euro-Atlantic alliance under the conditions of building European security structure

International Conference The Euro-Atlantic Alliance under the Conditions of Buildung European Security Structure
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4870 KB, PDF-File)


Stredoeurópska spolupráca a jej bezpečnostná dimenzia

Stredoeurópska spolupráca a jej bezpečnostná dimenzia

Medzinárodný Seminár na Tému Stredoeurópska Spolupráca a Jej Bezpečnostná Dimenzia, Bratsilava, 11.11.1999
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3420 KB, PDF-File)


Success or failure?

Success or failure?

Ten years after ; [Fifth Regional Conference of the Central European Political Science Associations]
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10730 KB, PDF-File)


Geopolitické postavenie strednej Európy

Geopolitické postavenie strednej Európy

tendencie vývoja v 21. storoči ; Medzinárodná Konferencia na Tému Geopolitické Postavenie Strednej Európy po Vrcholnej Schôdzke Krajín NATO v Madride a Tendencie Vývoja v 21. Storoči, Častá-Papiernička, 4.-5. júna 1998
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5080 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt