Veröffentlichungen

Verejné obstarávanie na Slovensku

Verejné obstarávanie na Slovensku

(úvahy pre d'alší rozvoj)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3540 KB, PDF-File)


Perspektívy spolupráce nemeckých a slovenských MVO

Perspektívy spolupráce nemeckých a slovenských MVO

2. Konferencia Slovenských a Nemeckých Mimovládnych Organizácií, 11.-13. máj 2000, Bratislava = Perspektiven der Zusammenarbeit deutscher und slowakischer NRO
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6780 KB, PDF-File)


Population development in the Slovak Republic 1999

Population development in the Slovak Republic 1999

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6070 KB, PDF-File)


Slovensko-Mad'arský Seminár Otázky Bezpečnostej a Obrannej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO

Slovensko-Mad'arský Seminár Otázky Bezpečnostej a Obrannej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO

(Dunajská Streda, 10.-11.2.2000)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1870 KB, PDF-File)


Civilno-vojenské vzt'ahy a scenáre ich vývoja v SR

Korba, Matúš; Kmec, Vladimír

Civilno-vojenské vzt'ahy a scenáre ich vývoja v SR

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4520 KB, PDF-File)


Otázky bezpečnostnej politiky a bezpečnostej stratégie v kontexte strategickej koncepcie NATO

Otázky bezpečnostnej politiky a bezpečnostej stratégie v kontexte strategickej koncepcie NATO

Medzinárodný Seminár na Tému Otázky Bezpečnostnej Politiky a Bezpečnostej Stratégie v Kontexte Strategickej Koncepcie NATO, Častá-Papernička, 20.-31.3.2000
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4600 KB, PDF-File)


Development possibilities of regions of the Slovak Republik

Kárász, Pavol; Pala, Radovan

Development possibilities of regions of the Slovak Republik

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4600 KB, PDF-File)


Premeny

Premeny

príručka pre novinárov a ich organizácie
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2780 KB, PDF-File)


Právna úprava politických strán na Slovensku

Bárány, Eduard

Právna úprava politických strán na Slovensku

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2500 KB, PDF-File)


Programy Európskej Komisie na Slovensi

Forrová, Magda

Programy Európskej Komisie na Slovensi

súčasný stav a perspektívy
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1980 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt