Veröffentlichungen

Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike

Milo, Daniel

Rasistický extrémizmus v Slovenskej Republike

Bratislava, 2005, 2007

Publikation herunterladen (1,5 MB PDF-File)


Decentralizácia verejnej správy Slovenskej Republiky

Decentralizácia verejnej správy Slovenskej Republiky

otvorené otázky ; zbornik
Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (2,5 MB, PDF-File)


Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku

Porubänová, Sylvia

Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku

Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (380 KB, PDF-File)


Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl

Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl

cyklus regionálnych seminárov ; máj 2002 - október 2003
Bratislava, 2004, 2007

Publikation herunterladen (1,7 MB PDF-File)


Otázky merania chudoby

Otázky merania chudoby

zbornik
Bratislava, 2004, 2007

Publikation herunterladen (4,2 MB PDF-File)


Základné makroekonomické súvislosti mzdového vývoja v ekonomike Slovenska do ruko 2008

Kárász, Pavol

Základné makroekonomické súvislosti mzdového vývoja v ekonomike Slovenska do ruko 2008

Bratislava, 2004, 2007

Publikation herunterladen (102 KB, PDF-File)


Postoje Francúzska, Spojeného král'ovstva Vel'kej Britaánie a Severného Írska, Nemecka a Spojených štátov Amerických k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike

Ondrejcsák, Róbert; Šťastný, Marek

Postoje Francúzska, Spojeného král'ovstva Vel'kej Britaánie a Severného Írska, Nemecka a Spojených štátov Amerických k Európskej bezpečnostnej a obrannej politike

Bratislava, 2004, 2007

Publikation herunterladen (480 KB, PDF-File)


Dôchodková reforma v Čile

Kolesárová, Jana; Lendacký, Marek

Dôchodková reforma v Čile

podnet pre diskusiu na Slovensku
Bratislava, 2003, 2007

Publikation herunterladen (510 KB, PDF-File)


Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti

Bednárik, Rastislav; Danihel, Miroslav; Sihelský, Ján

Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti

Bratislava, 2003, 2007

Publikation herunterladen


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt