Veröffentlichungen

Riziká a dopady daňovej reformy

Riziká a dopady daňovej reformy

seminar ; Bratislava, 30. októbra 2003
Bratislava, 2003, 2007

Publikation herunterladen


Dôchodková reforma v maďarsku a pol'sku

Fultz, Elaine

Dôchodková reforma v maďarsku a pol'sku

prehl'ad a porovnanie
Bratislava, 2003, 2007

Publikation herunterladen


Politické strany a financie - tajomstvo alebo dôvera?

Sičáková, Emília; Zemanovičová, Daniela

Politické strany a financie - tajomstvo alebo dôvera?

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3060 KB, PDF-File)


Fórum o Súdnej Reforme

Fórum o Súdnej Reforme

[9. september 2002, Bratislava ; semináry buletín ; (diskusia odborníkov s politikmi o tom, čo bude musiet' urobit' budúca vláda v oblasti súdnictva)]
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2630 KB, PDF-File)


Domáce násilie na Slovensku

Bodnárová, Bernardína; Filadelfiová, Jarmila

Domáce násilie na Slovensku

priebežná správa z výskumu
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (9640 KB, PDF-File)


Ako uplatňovat' rodové hl'adisko

Stiegler, Barbara

Ako uplatňovat' rodové hl'adisko

aspekty stratégie Európskej únie
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1500 KB, PDF-File)


Digitálni štúrovci

Digitálni štúrovci

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5220 KB, PDF-File)


Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2002

Kárász, Pavol; Kárász, Pavol

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2002

Bratislava, 2001, 2007

Publikation herunterladen


Írsko-keltský tiger

Dauderstädt, Michael

Írsko-keltský tiger

vzor alebo varovanie pre rozširujúcu sa Európu?
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1080 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt