Veröffentlichungen

Collection of papers from the 1st PhD Students' International Conference "my-PhD"

Collection of papers from the 1st PhD Students' International Conference "my-PhD"

Bratislava, Slovak republik, April 13.-14. 2007
Bratislava, 2007, 2008

Publikation herunterladen (4,2 MB, PDF-File)


Riadenie systému sociálneho zabezpečenia

Riadenie systému sociálneho zabezpečenia

praktická príručka pre členov samosprávnych orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia v Strednej a Východnej Európe
Bratislava, 2006, 2007

Publikation herunterladen (920 KB, PDF-File)


Európska Únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti

Európska Únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti

zbornik z odborných seminárov v Prešove a v Bratislave
Bratislava, 2006, 2007

Publikation herunterladen (830 KB, PDF-File)


Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (2,6 MB, PDF-File)


Oly[m]piáda l'udských práv

Oly[m]piáda l'udských práv

(príručka pre učitel'ov)
Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (280 KB, PDF-File)


Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku

Vývoj a perspektívy sociálnej demokracie na Slovensku

pohl'ad zvnútra a zvonku
Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (410 KB, PDF-File)


Report on the living conditions of Roma in Slovakia

Filadelfiová, Jarmila; Gerbery, Daniel; Škobla, Daniel

Report on the living conditions of Roma in Slovakia

Bratislava;Bonn, 2007

Publikation herunterladen (2,5 MB, PDF-File)


Slovensko ako nový členský štát Európskej Únie

Malová, Darina; Láštic, Erik; Rybář, Marek

Slovensko ako nový členský štát Európskej Únie

výzva z periférie?
Bratislava, 2005, 2007

Publikation herunterladen (1,4 MB PDF-File)


Nová Európa

Ehrke, Michael

Nová Európa

ekonomika, politika a spoločnost' v postkomunistickom kapitalizme
Bratislava, 2005, 2007

Publikation herunterladen (104 KB, PDF-File)


Zahraničná migrácia v Slovenskej Republike

Divinský, Boris

Zahraničná migrácia v Slovenskej Republike

stav, trendy, spoločenské súvislosti
Bratislava, 2005, 2007

Publikation herunterladen


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt