Veröffentlichungen

Zahraničná politika Slovenskej republiky

Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav

Zahraničná politika Slovenskej republiky

východiská, stav a perspektivy
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3210 KB, PDF-File)


Ukrajina, stredná Európa a Slovensko

Ukrajina, stredná Európa a Slovensko

záujmy a perspektívy spolupráce ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 24.-25. októbra 1997
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3720 KB, PDF-File)


Ukraine, Central Europe and Slovakia

Ukraine, Central Europe and Slovakia

interests in and prospects for cooperation ; international conference, Bratislava, October 24. - 25. 1997
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3720 KB, PDF-File)


Masovokomunikačné médiá na Slovensku

Masovokomunikačné médiá na Slovensku

(vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1500 KB, PDF-File)


Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1998

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1998

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2450 KB, PDF-File)


Pravicovy extrémizmus na Slovensku a v Nemecku

Pravicovy extrémizmus na Slovensku a v Nemecku

prednášky zo seminára usporiadaného 9. júna 1998 v Bratislave
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3440 KB, PDF-File)


Transformácia dôchodkového zabezpečenia

Gajdošíková, L'udmila

Transformácia dôchodkového zabezpečenia

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1880 KB, PDF-File)


Masovokomunikačné médiá na Slovensku

Masovokomunikačné médiá na Slovensku

(vlastnícke pomery a ich vplyv na mediálnu, politickú a spoločenskú orientáciu médií)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1490 KB, PDF-File)


Čo vieme a nevieme o reprezentácii záujmov na Slovensku?

Malová, Darina; Čambáliková, Monika

Čo vieme a nevieme o reprezentácii záujmov na Slovensku?

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2380 KB, PDF-File)


The geopolitical position of Central Europe

The geopolitical position of Central Europe

development tendencies in the 21st centruy ; the International Conference Geopolitical Position of Central Europe after the Madrid Summit and Development Tendencies in the 21st Century, Častá-Papiernička, June 4-5, 1998
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5270 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt