Veröffentlichungen

Foreign policy of the Slovak Republic

Duleba, Alexander; Lukáč, Pavol; Wlachovský, Miroslav

Foreign policy of the Slovak Republic

starting points, present situation and prospects
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3320 KB, PDF-File)


Zborník vystúpení zo Seminára: Nová Bytová Politika

Seminar Nová Bytová Politika

Zborník vystúpení zo Seminára: Nová Bytová Politika

Bratislava 5. decembra 1997 ; pre internú potrebu vydala Nadácia Ladislava Novomeského s prispením Nadácie Friedricha Eberta
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1750 KB, PDF-File)


Aký volebný systém pre Slovensko?

Bárány, Eduard

Aký volebný systém pre Slovensko?

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1740 KB, PDF-File)


Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1997

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1997

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1930 KB, PDF-File)


Dôchodkové zabezpečenie v Slovenskej republike v kontexte európskych dôchodkových systémov a ich súčasných reforiem

Lubyová, Martina

Dôchodkové zabezpečenie v Slovenskej republike v kontexte európskych dôchodkových systémov a ich súčasných reforiem

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2210 KB, PDF-File)


Aktuálne problémy mzdového vývoja v ekonomike Slovenska

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj

Aktuálne problémy mzdového vývoja v ekonomike Slovenska

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2050 KB, PDF-File)


Aktívna politika trhu práce v Slovenskej Republike

Lubyová, Martina

Aktívna politika trhu práce v Slovenskej Republike

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3470 KB, PDF-File)


She and he in Slovakia

She and he in Slovakia

gender issues in public opinion
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5015 KB, PDF-File)


Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5190 KB, PDF-File)


Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Kárász, Pavol; Renčko, Juraj; Pauhofová, Iveta

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 1996

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2310 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt