Veröffentlichungen

Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii

Vlach, Jiří; Nemec, Juraj

Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3950 KB, PDF-File)


Inovačné témy verejného obstarávania

Inovačné témy verejného obstarávania

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4700 KB, PDF-File)


Mezdinárodná Konferencia Slovensko Patrí do NATO

Mezdinárodná Konferencia Slovensko Patrí do NATO

26. október 2000, Hotel Holiday Inn, Bratislava = Slovakia belongs to NATO
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (7230 KB, PDF-File)


Ukrajina a Slovensko

Ukrajina a Slovensko

hl'adanie spoločných záujmov ; medzinárodná konferencia, Bratislava, 17.-20. mája 2001
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6240 KB, PDF-File)


Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

zborník príspevko seminár, Bratislava, 8.-9. december 2000, konferencia, Bratislava, 31. marec 2001
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5110 KB, PDF-File)


Pohl'ady na obchod so ženami

Pohl'ady na obchod so ženami

(s použitím príspevkov účastníčok a účastníkov Konferencie Pohl'ady na Obchod so Ženami, Bratislava apríl 2000
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2700 KB, PDF-File)


Tretia cesta a európska sociálna demokracia

Ehrke, Michael

Tretia cesta a európska sociálna demokracia

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1650 KB, PDF-File)


Právna úprava politických strán

Právna úprava politických strán

materiály z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. januára 2000 v Piešt'anoch
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10800 KB, PDF-File)


Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2000

Kárász, Pavol; Kárász, Pavol ; Tomasta, Pavel

Zamestnanost' a základné tendencie na trhu práce v ekonomike Slovenska v roku 2000

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (3140 KB, PDF-File)


Ako postupovat' v procese verejného obstarávania

Vlach, Jiří; Ursíny, Dušan; Sičáková, Emília

Ako postupovat' v procese verejného obstarávania

praktický návod pre obstarávatel'ov a uchádzačov v systéme verejného obstarávania podl'a zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2290 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt