12.05.2024

Sociálny atlas Slovenska uvedený do prevádzky diskusiou o hlavných výzvach sociálneho systému Slovenska

Dňa 6. mája 2024 bol do verejnej prevádzky uvedený dátový online-portál Sociálny atlas Slovenska, ktorý v podobe 165 grafov, zhruba 50 hlavných ukazovateľov a 100 podukazovateľov v zrozumiteľnej podobe a na jednom mieste ponúka komplexný pohľad na sociálnoekonomický vývoj na Slovensku.

Organizácie, stojace za portálom OZ Pracujúca chudoba, Inštitút pre výskum sociálnoekonomických rizík a analýz a FES-Slovensko chcú portálom prispieť k posilneniu roly dát, tvrdých štatistických údajov, vo verejnej aj odbornej diskusii o sociálnych politikách na Slovensku.

„Ako povedal kedysi dávno lord Kelvin, kým nemáme dáta, tak o problematike nič nevieme. Preto sme vytvorili stránku, kde si každý vie relatívne jednoducho dohľadať tie najdôležitejšie informácie v užívateľsky prívetivej forme aj pre tých, ktorí sa nevyznajú v databázach štatistických úradov“, skonštatoval v súvislosti so spustením portálu jeden z jeho tvorcov Ján Košč, analytik OZ Pracujúca chudoba a KOZ SR. Ako dodáva Robert Žanony zo slovenského zastúpenia FES, „čím menej sú verejné politiky, ale aj verejná debata o nich postavená na dátach, tým je viac priestoru pre manipulácie, chybné závery, zavádzajúcu propagandu a v konečnom dôsledku pre horšie politické rozhodnutia pre krajinu a ľudí“. „Sociálny atlas prezentuje základné parametre, na ktorých vývoj aj samotné výsledky by mal každý, odborník aj laik, prihliadať pri posudzovaní, v akom stave je sociálny štát na Slovensku aj jeho konvergencia k vyspelým krajinám EÚ“, uzatvoril tretí z hlavných tvorcov portálu riaditeľ IVRA Martin Halás. 

 

Rozdelením do šiestich hlavných kapitol, prináša portál údaje o stave a vývoji príjmovej úrovne a sociálnej situácie slovenskej populácie, o oblasti dôchodkov aj inštitútov a parametrov sociálneho štátu, ako aj o trendoch vývoja trhu práce a základných parametroch ekonomického vývoja na Slovensku. Údaje v grafoch sú "zdrojované" nielen uvedením ich zdroja, ale až na výnimky priamym odkazom na pôvodný zdroj dát či už Štatistického úradu SR, Eurostat, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a iných organizácií.

Spustenie portálu bolo spojené s online-diskusiou o hlavných stredno- a dlhodobých výzvach sociálneho systému Slovenska za účasti poslanca NRSR za SMER-ssd, podpredsedu výboru pre sociálne veci Michala Stušku, sociológa z Katedry sociológie FiF KU Daniela Gerberyho a cez chat sa do diskusie zapojila aj poslankyňa NRSR za PS, členka sociálneho výboru, Simona Petrík. Okrem otázok adresnosti a finančnej udržateľnosti sociálneho systému, správnej kombinácie plošných a opodstatnenosti cielených dávok, podoby a rozsahu konkrétnych sociálnych nástrojov, ako napr. obedov v školách zadarmo, 13. dôchodkov, či dávky v hmotnej núdzi, alebo príspevku na bývanie sa diskutujúci venovali aj aktuálnemu vývoju miery ohrozenia chudobou po období pandémie a rekordnej inflácie, ktorá je našťastie za nami, avšak sociálna situácia nemalej časti našej spoločnosti stále nie je vyhovujúca.

Portál nájdete tu: https://socialnyatlas.sk

Facebooková stránka portálu s vždy aktuálnou témou a grafom tu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560392815682

Diskusiu k jeho uvedeniu si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/FESBratislava/videos/463432112813638 

Článok o uvedení portálu na portály ePráca nájdete tu:  https://epracaonline.sk/vznikol-socialny-atlas-slovenska/

A diskusiu RTVS k portálu tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19167/466436#199

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt