Impresum

Vydavateľ

Impresum Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
Godesberger Allee 149
53175 Bonn

+49 228 883-0
+49 228 883-9207

www.fes.de

Editor

Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
811 06 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Zodpovednosť za obsah: Urban Überschär, vedúca kancelárie FES, zastúpenie v Slovenskej republike

Činnosť Friedrich-Ebert-Stiftung bola povolená na základe osvedčenia Ministerstva vnútra SR č. 203/2-94/1004 zo 4. marca 1994.