Friedrich-Ebert-Stiftung v Slovenskej republike

O nás

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je najstaršou politickou nadáciou Nemecka. Pomenovaná je po Friedrichovi Ebertovi, prvom demokraticky zvolenom ríšskom prezidentovi. Ako nadácia blízka politickej strane zameriavame svoju činnosť na hodnoty sociálnej demokracie, slobodu, spravodlivosť a solidaritu. Ako všeobecne prospešná inštitúcia pôsobíme nezávisle a v našom záujme je podporovať pluralistický spoločenský dialóg k politickým výzvam súčasnosti.

Naše ciele  

  • politické vzdelávanie na posilnenie občianskej spoločnosti
  • spolupráca s inými think tankami
  • medzinárodná spolupráca v rámci siete z viac ako 100 kancelárií po celom svete
  • podpora nadaných mladých ľudí
  • zachovanie histórie sociálnej demokracie v archívoch, knižniciach a pod.

Vízia Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

My robíme sociálnu demokraciu!

My vystupujeme za hodnoty. So sociálnou demokraciou a odborovým hnutím nás spája snaha o slobodu, spravodlivosť, solidaritu a zachovanie mieru.

Pracujeme na veľkých trendoch doby a vyvíjame nové myšlienky pre sociálnu demokraciu pre dnešok a zajtrajšok. K výzvam dneška pristupujeme s inovatívnymi riešeniami a vytvárame spravodlivú a solidárnu spoločnosť zajtrajška - v Nemecku, v Európe a na celom svete.

Bojujeme proti egoizmu a nerovnosti a pracujeme na sociálnom pokroku, ktorý bude rozširovať práva zamestnankýň a zamestnancov a zabezpečovať dobrú prácu. Zasadzujeme sa za sociálne spravodlivú ekonomiku, ktorá slúži ľuďom, udržiava prirodzené existenčné zabezpečenie, a v ktorej z digitálnych zmien profitujú všetci.

Vystupujeme za silnú, životaschopnú a rozmanitú demokraciu, v ktorej je účasť všetkých ľudí samozrejmá. Obhajujeme našu demokraciu zo všetkých síl - najmä proti pravicovému štváčstvu a násiliu.

Angažujeme sa za rodovú spravodlivosť - v každej oblasti života. Pretože iba demokracia, ktorá vytvára skutočnú rodovú rovnoprávnosť, je sociálna demokracia.

Spravodlivá budúcnosť je možná iba spoločne. Naše ciele môžeme dosahovať silnou a sociálnou Európou, globálnou solidaritou a mierovou politikou. Za to sa zasadzujeme.

Spájame ľudí

Spájame ľudí a ich idey do siete sociálnej demokracie. V Nemecku a vo viac ako 100 krajinách sveta pracujeme s rozmanitými lokálnymi partnerkami a partnermi na projektoch budúcnosti - na lokálnej, národnej a globálnej úrovni.

Pripravujeme ľudí pre politiku

Vystupujeme za solidárnu spoločnosť, ktorá všetkým ľuďom otvára skutočne rovnaké šance pre účasť na politike, ekonomickom živote a kultúre, a propagujeme ju. Zvyšujeme schopnosti a vzdelávame všetkých tých, ktorí sa chcú zasadzovať za tieto ciele.

Sme radarom budúcnosti pre sociálnu demokraciu

Analyzujeme politické trendy z progresívnej perspektívy a fundovanými argumentmi chceme vytvárať solidárnu spoločnosť budúcnosti. Naše znalosti a naše inovatívne idey zdieľame so všetkými, ktorí chcú na nich spolupracovať.

Podporujeme nadaných a angažovaných mladých ľudí

Pretože sociálnej demokracii sa darí len vtedy, keď všetci ľudia bez ohľadu na ich sociálny a kultúrny pôvod dostanú rovnaké šance, podporujeme študujúcich a absolventov, predovšetkým z robotníckych a prisťahovaleckých rodín.

Sme pamäťou sociálnej demokracie

Našej nadácii dal svoje meno v roku 1925 ríšsky prezident Friedrich Ebert. Tým patríme k najtradičnejším politickým nadáciám na celom svete. Udržiavame pri živote historické korene sociálnej demokracie a odborov, aby sme stále znova pripomínali boj za slobodu, spravodlivosť a solidaritu.

Uvádzame veci do pohybu

Chceme nadchnúť ostatných pre naše hodnoty a ponuky. Každý deň znova. Preto naše tímy tvoria angažované a múdre hlavy, ktoré agilne, so vzájomným rešpektom a s jasným zameraním realizujú svoje aktivity. Kritiku a chyby využívame na preskúmavanie našej činnosti a vytvárame z toho nové idey pre spoločnú prácu.

Informujte sa viac o FES a navštívte nemecké stránky

Friedrich Ebert (1871-1925)

Friedrich Ebert bol od roku 1919 do roku 1925 prvým prezidentom Weimarskej republiky. Zasadzoval sa o rozvoj parlamentnej demokracie, vystupoval ako prezident všetkých Nemcov a bol zaviazaný politike sociálnej rovnosti a kompromisu. V svojom závete ustanovil, že dary obdržané pri jeho pohrebe majú býť použité na založenie nadácie. Odvtedy bol boj proti diskriminácii robotníkov v oblasti vzdelávania jedným z hlavných cieľov činnosti Friedrich-Ebert-Stiftung.

viac

Friedrich-Ebert-Stifung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin 

+49 30 269356
+49 30 26935-9244 

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stifung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0
+49 0228 883-9207

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in der Slowakischen Republik

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Team, Kontakt