29.04.2024

Online-diskusia: Inklúzia, diverzita a budúcnosť slovenského pracovného trhu

Rozvinuté ekonomiky súťažia o talenty. Diverzita a inklúzia podporujú inovácie, zvyšujú pripravenosť na zmeny, ktorými prechádza ekonomika, a pomáhajú pritiahnuť do krajiny pracovníkov s potrebnými zručnosťami. Zatiaľ čo niektoré slovenské firmy už na túto potrebu reagujú a podporujú vnútropodnikovú kultúru diverzity, v diskusiách o slovenskom trhu práce to stále nie je výrazná téma.

Problémom slovenského pracovného trhu je v súčasnosti chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila, rovanko aj udržanie si kvalifikovaných zamestnancov. Diverzita a inkluzívne pracovné prostredie sa ukazujú ako možné východisko z tejto situácie. Diverzita firmy je dôležitá pri výbere budúceho zamestnávateľa, a to najmä pre mladšiu generáciu (napr. generácia Z).

Alma Career robila medzi zamestnancami prieskum k postojom voči diverzite, z ktorého vyplninulo, že 40 percent respondentov z 8000 nemá s diverzitou na pracovisku žiadnu skúsenosť. Pri dopytovaní sa ďalej zistilo, ktorá skupina je z pohľadu zamestnancov najviditeľnejšia, resp. najľahšie adaptovateľná na trh práce - ľudia vo vyššom veku a rodičia.

Keď sa pozrieme na štruktúru firiem, diverzita je aktuálnejšia pre väčšie spoločnosti, ktoré prichádzajú zo zahraničia. Na Slovensku sa stále učíme pracovať s diverzitou, ale firmám chýba praktická skúsenosť s tým ako diverzitu efektívne implementovať. Legislatívna úprava nie je problém, keďže už 20 rokov máme na Slovensku platný zákon o rovnakom zaobchádzaní, ktorý presne určuje cieľové skupiny, ktoré môžu byť ohrozené diskrimináciou.

Diverzita a inklúzia majú vplyv na ekonomiku, sú motorom rastu ekonomiky, prosperity a inovácií. Na mikroúrovni zvyšuje diverzita súťaž v pracovných kolektívoch, prináša nové skúsenosti, iné uhly pohľadu, iné kvalifikácie a perspektívy, čím stimuluje kreatívny prístup k práci a inováciám. Diverzita priamo podporuje produktivitu a inovácie, čiže prináša benefity pre všetkých. Okrem toho diverzita a inkluzívne pracovné prostredie odstraňujú a pomáhajú predchádzať diskriminácii, keďže vytvárajú predpoklad pre bezpečné prostredie pre každého, kto v danej firme pracuje.

Celú diskusiu si môžete pozrieť TU

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt