30.04.2024

Klimatické politiky očami rôznych segmentov slovenskej spoločnosti

Hĺbkový a komplexný prieskum z dielne kompetenčného centra Friedrich Ebert Stiftung pre spravodlivú klimatickú zmenu, realizovaný v 19 krajinách Európy a takisto Kanady, USA a Izraela ponúka hĺbkovú sondu do vnímania klimatickej zmeny a klimatických politík v jednotlivých segmentoch aj slovenskej spoločnosti.

Odpovede na dlhý rad otázok spojených s klimatickými zmenami prieskum zisťoval v každej krajine nielen podľa klasických socio-demografických charakteristík respondentov, ale takisto cez filter ich odpovedí na otázky ohľadne životných štýlov a cieľov, hodnotových nastavení a každodenných potrieb a návykov. Zistenia prieskumu pre 10 segmentov slovenskej spoločnosti naznačujú, že ľudia rôznych životných štýlov, situácií a hodnotových nastavení vnímajú klimatické zmeny aj politiky zásadne odlišne. Kým segmenty „etablovaných“, „intelektuálov“ a „progresívnych realistov“ vnímajú skôr prínosy, segmenty „konzumeristických materialistov“, „vzruchovo orientovaných“ a sčasti „tradicionalistov“ vnímajú klimatické politiky skôr s obavami. Množstvo detailných zistení a rozdielov môžete nájsť v správe pre Slovensko tu:

Prezentácia zistení prieskumu bola spojená s online-diskusiou s hlavným autorom štúdie Christophom Schleerom z berlínskeho inštitút pre výskum verejnej mienky Sinus, sociológom Tomášom Chabadom z česko-slovenského Inštitútu 2050 a Robertom Žanonym z FES-Slovensko. Diskusia, ktorú viedla Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej zmeny Únie miest Slovenska, priniesla okrem samotného predstavenia štúdie odpovede na otázky o tom, ktorá časť slovenskej verejnosti vníma klimatickú krízu ako zásadnú hrozbu a kto skôr ako prehnanú paniku, kto požaduje zásadnú zmenu fungovania spoločnosti a kto ju odmieta, komu najviac vadí údajný „zelený diktát“ Bruselu a pre koho je najdôležitejšia sociálna únosnosť zelenej transformácie?

Prieskum prináša rovnako odpovede na otázku, čo sú z pohľadu verejnosti najväčšie bariéry a čo najsilnejšie motivačné faktory, na ktoré možno pozitívnu komunikáciu zelenej transformácie stavať. Rovnako prináša prieskum obraz o tom, v akých pohľadoch a názoroch na zelenú transformáciu sa Slovensko odkláňa od európskeho, či stredoeurópskeho priemeru. 

Online diskusiu nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=AWr7391YBkE&t=4364s

Výslednú správu o zisteniach prieskumu pre Slovensko nájdete tu: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/20864.pdf

Komplexnú správu s porovnaním názorov vo všetkých krajinách nájdete tu: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/21034.pdf

Výstupnú stručnú analýzu s závermi prieskumu nájdete tu: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/21168.pdf

Webový portál s prístupom ku všetkým zisteniam prieskumu nájdete tu: https://justclimate.fes.de/survey-attitudes-towards-the-social-ecological-transformation.html

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt