20.10.2023

Publikácia: Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko - Návrhy opatrení pre sociálnodemokratický vládny program na obdobie rokov 2023 – 2027

"Slovensko podľa expertov pod vedením B. Schmögnerovej dnes potrebuje zavádzať ľavicové reformy", konštatujú pri príležitosti vydania publikácie "Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko" jej vydavatelia, OZ Proforum a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR.

Dvadsaťtri členný autorský tím pod vedením editorky Brigity Schmögnerovej predstavuje na 73 stranách, v 12 kapitolách a 27 oblastiach celkovo 307 návrhov opatrení pre sektorové politiky budúcej vlády. Dokument pokrýva oblasti verejných financií a ich konsolidácie, nového daňovo-odvodového mixu, sociálnej a rodinnej politiky, integrácie rómskej populácie, zdravotníctva, vzdelávania, regionálneho a lokálneho rozvoja a decentralizácie verejnej správy, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a digitálnej transformácie, zlepšenia využitia fondov EÚ, boja s klimatickými zmenami, ekonomického riadenia eurozóny, kultúrnej politiky až po otázky právneho štátu, ľudských práv, boja proti korupcii.

„Slovensko čelí vážnym výzvam: rastu počtu ľudí žijúcich v chudobe a v sociálnom vylúčení, pokračujúcemu exodu mladých a perspektívnych ľudí do zahraničia, strate konkurencieschopnosti a spomaleniu konvergencie Slovenska za priemerom EÚ, konsolidácii verejných financií a stále podceňovaným klimatickým zmenám. Na tieto a iné otázky sme sa pokúsili načrtnúť ľavicové riešenia,“ uviedla bývalá ministerka financií,  prezidentka OZ Proforum a editorka dokumentu Brigita Schmögnerová.

Dôvodom zaostávania Slovenska je zotrvávanie na starom rastovom modeli z 90. rokov založenom na výlučnej závislosti od zahraničných investícií, na nízkom stupni inovačného rozvoja (montážna dielňa), na  nízkych mzdách a daňovom a sociálnom dumpingu a málo diverzifikovanej štruktúre výroby. Prechod na nový rastový model by mal zahŕňať trojitú transformáciu: sociálnu transformáciu, zelenú transformáciu, ktorej súčasťou bude aj energetická transformácia a adaptácia na klimatické zmeny a digitálnu transformáciu vrátane prechodu na inovatívny priemysel. 

Napríklad na podporu podnikateľskej sféry v kapitole verejné financie odborníci navrhujú na jednej strane zvážiť vyššiu daň pre vysoko ziskové podniky, prípadne zaviesť jednorazovú daň z neočakávaných ziskov či zaviesť progresívne zdaňovanie a na strane druhej zvýšiť odpočítateľnosť výdavkov spojených s investíciami do inovácií, dekarbonizácie, do OZE a pod.
 
Účinným nástrojom  tranzície na nový model rastu by mohlo byť podľa odborníkov investovanie prostriedkov uložených na „dôchodkových účtoch“ vo vyššej miere na Slovensku a nie na zahraničných trhoch, na ktorých podporujú zahraničný a nie domáci rast. DSS by mohli investovať do nájomných a sociálnych bytov a tak pomôcť znižovať ceny nehnuteľností a zadlženosť sektora domácností, do infraštruktúry nevyhnutnej pre zelenú transformáciu (napr. železnice, OZE). Nosným prvkom nového rastového modelu je jeho regionálny a lokálny rozmer. Veľký dôraz sa ďalej kladie na sektor zdravotníctva, ktorý sa musí stať skutočnou prioritou vlády a predovšetkým premiéra, inak sa v ňom pozitívna zmena nepodarí.

Dokument v plnom znení nájdete na linku nižšie.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt