"Slovensko 1989 - 2019. Budujeme férovú krajinu?"

Diskusné fórum pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie roku 1989

(8. a 9. október 2019, 17:00 - 20:15)

 

IDEA

30 rokov od novembra 1989 je doba, v ktorej budú mnohí bilancovať. Diskusné fórum „Slovensko 1989 - 2019: Budujeme férovú krajinu?“ má ambíciu vyhodnotiť cestu, ktorú naša krajina prešla za tri desaťročia, zo špecifickej perspektívy.

V rámci štyroch tematických panelov, počas dvoch podvečerov,  bude fórum hľadať odpoveď na otázku, ako ďaleko Slovensko pokročilo na ceste ku krajine, ktorá má nielen perspektívu obstáť a napredovať, ale ktorá sa takisto snaží dať svojim občanom základný pocit istoty a perspektívu naplniť svoj potenciál, kde sú povinnosti a práva, životné šance a perspektívy rozdelené čo najspravodlivejšie.

Pod vedením moderátorky, pani Zuzany Martinákovej, sa panelisti/-ky fóra neobmedzia na strohé kritické konštatovanie dnešného stavu našej krajiny, ale budú sa snažiť ísť hlbšie pod povrch a k podstate pohybov slovenskej spoločnosti, nájsť v nej príčiny, dôsledky, ale aj šance na zlepšenie na ceste k férovej spoločnosti.

 

PROGRAM 

I. SLOVENSKÁ EKONOMIKA: KAPITALIZMUS „KARPATSKÉHO TYPU“,
ALEBO SOCIÁLNE-TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO?

(utorok, 8. október, 17:00 – 18:30)

Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR v rokoch 1998 - 2002
Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR
Anton Marcinčin, ekonóm, Ministerstvo financií SR
Zoltán Pogátsa, docent, University of West Hungary

Aké boli míľniky transformácie slovenskej ekonomiky po novembri 1989? Bola v úvodnej fáze iná cesta ako výpredaj strategických podnikov? Ako sa naša ekonomická transformácia líšila od iných krajín V4? Otvorenosť našej ekonomiky je výhodou aj rizikom - v čom a ako sme ju využili? Aký dopad má na našu ekonomiku členstvo v eurozóne? Kto profitoval najviac a kto najmenej z rastu nášho HDP? Čo vypovedá štruktúra nášho hospodárstva o jeho budúcej perspektíve? Ako sme na tom v príprave na priemysel 4.0? Kedy naozaj prepojíme školy s trhom práce? Akú úroveň má náš sociálny dialóg a postavenie zamestnancov? A na čom postavíme rast, keď sa vyčerpá výhoda lacnej pracovnej sily?


II. SLOVENSKÝ SOCIÁLNY ŠTÁT: BUDUJEME SPOLOČNOSŤ ROVNÝCH ŠANCÍ?
(utorok, 8. október, 18:45 – 20:15)

Zuzana Kusá, sociologička, Sociologický ústav SAV 
Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR 
Daniel Gerbery, sociológ, Katedra sociológie FiF UK
Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa správa k svojim najslabším členom. Ako v tom stojí Slovensko? Ako vyzerá slovenská chudoba? Ako sme na tom v oblasti sociálnej mobility? Nakoľko sa nám podarilo zmierniť regionálne rozdiely, pozdvihnúť tzv. hladové doliny? Smerujú politiky štátu k väčšej súdržnosti? Súvisí slovenská chudoba s rastom politického radikalizmu? Chce vôbec slovenská verejnosť solidárnejšiu spoločnosť? Sme pripravení na ľudí z iných kultúr? A ako sme na tom so šancami našich detí na zdravý život – s ekologickou udržateľnosťou nášho života?


III. SLOVENSKÁ VEC VEREJNÁ: AKO SPOLU (NE)DISKUTUJEME, AKO SI (NE)VERÍME.
(streda, 9. október, 17:00 – 18:30)

Zuzana Fialová, lektorka, konzultantka, výskumníčka, PDCS
Martin Hanus, zástupca šéfredaktora, postoj.sk
Robert Klobucký, sociológ, Sociologický ústav SAV
Daniel Milo, analytik v oblasti dezinformácií a extrémizmu, GLOBSEC Policy Institute

Prečo si veríme – medzi sebou a inštitúciám štátu  - skoro najmenej v EÚ? Rozdeľuje slovenská politika viac, ako v iných krajinách? Ako si pestujeme alebo ako zmierňujeme zákopovú kultúru „hejtu“ v našej verejnej debate? Robia slovenské médiá politiku viac ako inde v EÚ?  Prečo aj u nás rastie vplyv alternatívnych médií a dezinformácií? Kto sú dnes naši najväčší „mienkotvorcovia“, ktorí dominujú a formujú verejnú debatu?


IV. EURÓPSKE SLOVENSKO: DO JADRA, ALEBO „NA 4 SVETOVÉ STRANY“?
(streda, 9. október, 18:45 – 20:15)

Radovan Geist, vydavateľ, euractiv.sk
Kai Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín
Tomáš Strážay, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Peter Weiss, veľvyslanec SR v Českej republike

Čo o nás hovorí „slovenský paradox“: vysoká podpora EÚ, ale najnižší záujem napr. o eurovoľby? Je pre nás EÚ len „bankomatom“, alebo spoločenstvom hodnôt? Ak, tak akých hodnôt? Akú EÚ vlastne chceme a čo má byť náš prínos v nej? Koľko chceme, koľko potrebujeme integrácie? Je našou budúcnosťou skôr V4, alebo budúce jadro únie? A ako sa bude toto jadro v nasledujúcich rokoch vyvíjať? A aký je pohľad na „európske Slovensko“ a na náš región a jeho európsku perspektívu zvonka – z Berlína?

Foto: TASR/Vlastimír Andor

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt