03.01.2022

„Férové šance - Komu sa oplatí sociálny štát?“ - Séria kreslených filmov

Sociálny štát, ako spoločenský, socio-ekonomický model, etablovaný v 19. a 20. storočí prednostne v Európe, má v rôznych častiach a krajinách sveta rôznu podobu, rozsah aj výsledky.

Najviac rozvinutý sociálny štát prednostne severnej, ale aj časti západnej Európy, spojený s vyššou mierou prerozdeľovania bohatstva, vyšším zdanením ľudí s najvyššími príjmami a rozvinutou sieťou sociálnych služieb aj investícií sa ukazuje byť nielen modelom, vytvárajúcim predpoklady na najvyššiu kvalitu života jeho občanov, ale patrí takisto k najkonkurencieschopnejším a najinovatívnejším ekonomikám sveta, najviac priťahujúcim talenty. A napokon krajiny s týmto rovnostárskejším socio-ekonomickým modelom dosahujú aj najvyššiu úroveň a kvalitu demokracie, jej odolnosti, občianskej spoločnosti, najnižšiu mieru korupcie, či najvyššiu mieru dôvery. 

Na 35 medzinárodných ukazovateľoch a porovnaniach a ich kontextujúcich vysvetleniach tri diely kreslených filmov poukazujú na to, že rozvinuté sociálne štáty sú krajinami s najlepšími podmienkami na život a takisto sú najlepšie pripravené čeliť výzvam budúcnosti. 

Prečo to tak je, čo sú základné piliere a politiky, na ktorých tento model a jeho úspech stojí, ale takisto, čo z nich sa dá prípadne preniesť do našich krajín, našich socio-ekonomických modelov, to je obsahom rozhovorov s dvoma expertmi - ekonómom a filozofom a expertkou na ľudské práva, ktorá dlhší čas žila v Škandinávii. 

Autor vizuálov: Julián Bosák

Filmy a video rozhovory k nim nájdete na týchto adresách: 

Kreslené filmy na Facebooku: 
Časť prvá: Prosperita - https://www.facebook.com/FESBratislava/videos/447497903250486 
Časť druhá: Kvalita života - https://www.facebook.com/FESBratislava/videos/197809869173888 
Časť tretia: Demokracia - https://www.facebook.com/1779011449074677/videos/5093144300730928 

Kreslené filmy na YouTube:
Časť prvá: Prosperita - https://www.youtube.com/watch?v=XPfVkInuRVo&t=34s 
Časť druhá: Kvalita života - https://www.youtube.com/watch?v=awmWZLutALY&t=15s 
Časť tretia: Demokracia - https://www.youtube.com/watch?v=8c59ZorKArU 

Rozhovory k filmom: 
Jan Bittner: Na čom je postavený úspech škandinávskeho sociálneho štátu? - https://www.youtube.com/watch?v=zfzHFWwVZRM&t=656s 
Ľubica Rozborová: Čo to znamená "škandinávsky" spôsob života a typ spoločnosti - https://www.youtube.com/watch?v=PtolmSaxUbY 
Richard Sťahel: Ako súvisí ekonomická nerovnosť s kvalitou demokracie? -  https://www.youtube.com/watch?v=8N_77t2SRHc

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top