Publikácia: „Ako reštartovať Slovensko?“

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a OZ Progresívne fórum vydávajú v týchto dňoch publikáciu s názvom „Ako reštartovať Slovensko?“ a podtitulom „Sociálnodemokratická obnova spoločnosti a ekonomiky po pandémii a konzervatívno-liberálnej vláde“.

Trinásť autorov a autoriek na 152 stranách a v dvanástich tematických kapitolách načrtáva analytický návod, akými politikami by mala vládna politika - či už súčasnej koalície, ale najmä vláda, ktorej súčasťou budú aj strany z demokratického spektra „na ľavo od stredu“, reformovať a meniť našu krajinu, aby táto smerovala k vyššej miere sociálnej aj regionálnej súdržnosti, ekonomickej prosperity a súčasne solidarity a rovnosti šancí, ekologickej udržateľnosti ale takisto vyššej úrovni právneho štátu.  

Publikácia „Ako reštartovať Slovensko?“ nadväzuje na tituly „Program vlády 2020-2024 - Pohľad zľava“ a „Solidárne, ekologické a moderné Slovensko“, vydané v roku 2020, ktoré na menšom priestore reagovali na základné politické a strategické reformné vládne dokumenty ostatných rokov. Napriek tomu, že texty písané v závere roka 2021 nezachytili vojenský konflikt na Ukrajine a jeho dopady na socioekonomický a spoločenský vývoj na Slovensku, ponúkajú príspevky mimoriadne detailný popis a dlhý rad poznatkov a najmä odporúčaní pre tvorbu verejných politík v najbližších rokoch. 

Publikácia „Ako reštartovať Slovensko?“ bude v najbližších dňoch vydaná aj v tlačenej podobe a bude distribuovaná záujemcom až do vyčerpania vytlačených kusov. 

Elektronickú verziu si môžete stiahnuť na konci článku pod obsahom. 


Obsah 

Úvod 

I. Sociálnodemokratické východiská konsolidácie slovenskej spoločnosti

K historickým limitom etablovania sa a pôsobenia sociálnodemokratickej politiky na Slovensku
Peter Weiss

Zmena paradigmy a sociálnodemokratický naratív (pre Európu a Slovensko) 
Boris Zala

Návrat sociálnej demokracie ku koreňom 
Ján Košč

II. Sociálnodemokratické princípy sociálno-ekonomických politík

Sociálnodemokratická postkovidová konsolidácia a fiškálna politika po konzervatívno-liberálnej vláde Brigita Schmögnerová

Daňovo-odvodová reforma: cesta k prehlbovaniu pracujúcej chudoby alebo k jej odstraňovaniu? 
Ľuboš Pavelka

Všeobecný základný príjem: záplata na diery sociálneho štátu? 
Peter Takáč, Marek Dobeš

Regionálny rozvoj: boj proti ostrovom chudoby a cesta k udržateľnému a inkluzívnemu rastu
Anton Marcinčin

Komunálna ekonomika – verejné služby – odolnejšia demokracia 
Jozef Schmögner

Východiská sociálnej demokracie pri riešení dvojitej transformácie 
Iveta Kompišová

Moderné a dostupné zdravotníctvo ako základ sociálnodemokratického projektu 
Patrik Palacka

III. Aký štát? Aká spoločnosť?

Funkčný právny štát ako garant rovnosti v prístupe k spravodlivosti 
Branislav Fábry

Solidárne komunity, úloha náboženstva a cirkví 
Karol Moravčík

O autoroch

No items found

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

back to top