22.12.2023

Analýza so 14 návrhmi úprav daňovo-odvodového systému SR - inšpirácie z Nemecka a Rakúska

Slovenská republika potrebuje nevyhnutne ozdravovať verejné financie a to opatreniami na výdavkovej aj príjmovej strane. Úpravy daňového systému sú prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou tohto úsilia.

Analýza s názvom "Spravodlivé a prorastové dane a odvody - Zdroje inšpirácie pre Slovensko" z pera doc. Ing. Ľuboša Pavelku, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka okrem iného štrnásť konkrétnych návrhov úprav slovenského daňovo-odvodového systému SR, ktoré, čerpajúc inšpiráciu z daňových systémov prednostne Nemecka a Rakúska, majú kapacitu priniesť zdroje do štátneho rozpočtu, ktoré posilňujú progresivitu systému, teda pomáhajú prednostne ľuďom s nižšími príjmami a ktoré pri tom nepoškodzujú ekonomický rast krajiny. 

FES-Slovensko prináša túto publikáciu a návrhy v nej prezentované, ako príspevok do diskusie o nevyhnutnej dlhodobej udržateľnosti slovenských verejných financií a ekonomického rastu ako takého, ktorej prirodzenou súčasťou sú aj opatrenia a zmeny v daňovo-odvodovom systéme SR.


Publikáciu nájdete na tomto odkaze:
library.fes.de/pdf-files/bueros/slowakei/20869.pdf 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt