26.09.2023

Ako desegregovať školstvo - Výmena skúseností v Berlíne

Slovensko má vážne nedostatky v schopnosti integrovať deti so špeciálnymi potrebami, špeciálne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vyučovacieho procesu. Okrem iného za tento stav čelí žalobe Európskej komisie.

Aj z tohto dôvodu sme v septembri absolvovali už druhú návštevu Berlína, účelom ktorej bola výmena skúseností s odborníkmi na integráciu detí z migračným- či utečeneckým pôvodom do berlínskeho vzdelávacieho systému. 

So zástupcami a zástupkyňami slovenského ministerstva školstva, Inštitútu vzdelávacej politiky a našej partnerskej organizácie eduRoma sme diskutovali s predstaviteľmi/kami viacerých úradov a odborov berlínskej vlády, zástupcami mimovládnych organizácií, ako aj s riaditeľkou Inštitútu empirického výskumu integrácie a migrácie pri Humboldtovej univerzite a takisto s mestskou poslankyňou z lokality Berlína s vysoko nadpriemerným podielom detí s migračným pôvodom. 

Pre Berlín ako metropolu, ktorá prirodzene priťahuje veľký počet utečencov a migrantov a teda aj detí, je ich začlenenie do vzdelávacieho procesu výzvou. Vláda mesta však v tejto oblasti postupuje systematicky, pretože  tak Berlín, ako aj Nemecko aj z pohľadu ekonomickej perspektívy, integrovať ľudí, prichádzajúcich do krajiny, potrebuje. Aj preto panuje napríklad v Berlíne široká zhoda politických aktérov, strán na tom, že školy, ktoré navštevuje vyšší počet žiakov so špeciálnymi potrebami, a teda aj s migračným pôvodom, získavajú výrazné finančné zdroje navyše, vďaka ktorým môžu zabezpečovať personál a iné potreby pre úspešnú integráciu týchto detí do vzdelávacieho procesu. 

Sme radi, že účastníci a účastníčky tohto krátkeho pobytu zhodnotili diskusie s nemeckými partnermi ako vcelku obohacujúce, ktoré sa budú snažiť zužitkovať v ich ďalšej práci na zlepšení integračnej schopnosti slovenského školského systému.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt