05.04.2022

Akadémia mladých odborárov 2022

25 mladých odborárov a odborárok sa vzdelávalo v rámci Akadémie mladých odborárov, ktorá sa uskutočnila 1.-3.4.2022 v regióne Štiavnických vrchov. Okrem podnetných diskusií absolvovali počas Akadémie aj mediálny a argumentačný tréning pod vedením skúsených trénerov.

Ťažiskom Akadémie bola novela zákonníka práce platiaca od augusta so zreteľom na ustanovenia a zmeny pre odbory (zmeny náležitostí pracovnej zmluvy, nové účinky doručovania, elektronické doručovanie, oboznamovanie…). Vzhľadom na región Štiavnických vrchov bola témou akadémie aj just transition (spravodlivá transformácia) - zdravé hospodárstvo a čisté životné prostredie. Prednášku o transformácii vo výrobných odvetviach s ohľadom na odborové hnutie v čase socio-ekologickej transformácie spoločnosti (hornonitriansky región, štiavnické bane…) pripravila CELSI. Sériu prednášok a diskusií uzavreli problémy málo rozvinutých regiónov a možnosti v nich.

Argumentačný tréning bol tento raz zameraný na konflikty, ich zvládanie a predchádzanie im. Mediálny tréning sprostredkoval účastníkom základy mediálneho vystupovania. Oba tréningy boli inšpirované témami z praxe z podnikov.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top