23.02.2024

3. ročník Klimatickej akadémie

Dnes sa skončil 3. ročník Klimatickej akadémie, ktorý ako predošlé dva úspešné ročníky pripravila a usporiadala Prezidentská kancelária v spolupráci s FES. 25 študentiek a študentov slovenských ale aj zahraničných vysokých škôl so záujmom o klímu malo tento týždeň možnosť počúvať prednášky odborníkov z oblasti klímy, ale aj diskutovať, konzultovať a pozrieť si výrobu hybridných automobilov VW priamo v závode.

V minulom roku začali odborníci biť na poplach, že priebeh klimatickej zmeny sa začína vymykať z očakávaných scenárov. Rekordná teplota svetových oceánov, aj rekordné priemerné teploty vzduchu počas roka 2023 naznačujú, že kritickú hranicu oteplenia o 1,5 stupňa Celzia dosahujeme skôr, než sa predpokladalo. Našu snahu o záchranu klímy by sme preto mali zintenzívniť. Klimatická akadémia vytvára priestor v ktorom sa mladí ľudia oboznamujú s novými trendami v oblasti klimatickej zmeny a s tým, ako ju spomaliť a vyrovnať sa s jej dôsledkami.

Na Klimatickej akadémii sa stretávajú motivované študentky a študenti rôznych odborov, mnohí študujú v zahraničí. Okrem prednášok o uhlíkovej neutralite, o možnostiach odolnosti a kompaktnosti Bratislavy a o potrebe komunikácie témy klímy zrozumiteľne a presvedčivo nadväzujú nové kontakty a priateľstvá, ktoré ich, dúfame, budú sprevádzať na ich ďalšej ceste. Či už sa vďaka tomu rozhodnú vrátiť na Slovensko, lebo im leží na srdci jeho budúcnosť alebo im to otvorí dvere k zamestnaniu, kde sa budú môcť venovať ochrane klímy. Všetkým absolventom prajeme, aby vedomosti získané na akadémii čo najlepšie zúžitkovali pre rozvoj našej spoločnosti.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt