Aktuality

15.12.2022 | Aktuality, Akcie

Slovensko ostáva aj viac ako 30 rokov po zmene režimu v roku 1989 krajinou EÚ s jednými z najvyšších rozdielov z hľadiska sociálno-ekonomického…


More

12.12.2022 | Aktuality, Akcie

Výročný snem členov Friedrich Ebert Stiftung v Berlíne, ktorý sa uskutočnil dnes 12. decembra 2022, okrem iného opätovne zvolil za predsedu Martina…


More

08.12.2022 | Aktuality, Akcie

Jedným z ukazovateľov znevýhodneného postavenia rómskych detí v slovenskom výchovno-vzdelávacom procese je ich väčší podiel na skupine žiakov…


More

30.11.2022 | Aktuality, Akcie

Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR zorganizovalo na jeseň roku 2021, pred a po voľbách do Spolkového snemu Nemecka diskusiu o tom, čo viedlo k…


More

30.11.2022 | Aktuality, Akcie

V roku 2022 zahájilo slovenské zastúpenie FES spoluprácu s mesačníkom Kapitál, ktorý existuje už viac ako päť rokov a pokrýva rôznymi publicistickými,…


More

23.11.2022 | Aktuality, Akcie

Slovensko patrí už dnes medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom výdavkov domácností na energie a bývanie. Vysoké ceny energií môžu situáciu zhoršiť ešte…


More

18.11.2022 | Aktuality, Akcie

Prízrak jadrovej vojny znepokojuje všetkých. V súčasnosti rezonuje táto téma v spoločnosti najintenzívnejšie za posledných 30 rokov. Nepomohli…


More

01.11.2022 | Aktuality, Akcie

Ako pretaviť ambiciózne ciele, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo v oblasti úspor energií a zvyšovania energetickej efektívnosti, do reality - Tak…


More

31.10.2022 | Aktuality, Akcie

Na pozadí súbehu paralelných kríz, ktorým dnes čelia európske spoločnosti a EÚ ako taká, sa v Bratislave stretlo viac ako 25 zástupcov…


More

28.10.2022 | Aktuality, Akcie

Od nešťastnej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave, kde boli zavraždení dvaja príslušníci LGBTI+ komunity, dominuje na Slovensku téma práv a…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top