Tím, kontakt

Urban Überschär

riaditeľ zastúpenia Friedrich-Ebert-Stiftung
v Českej a Slovenskej republike

+420 224 948 096
urban.ueberschaer(at)fesprag.cz

JUDr. Zuzana Homer, LL.M.

vedúca kancelárie Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave
a vedúca spoločensko-politického projektu

+421 2 59 30 40 22
zuzana.homer(at)fes.sk

Mária Friedlová, M.A.

Mgr. Kristína Jánoš Kanianska (materská dovolenka)

programová asistentka

+421 2 54 41 12 09
friedlova(at)fes.sk

Mag. Robert Žanony

vedecký spolupracovník

+421 2 59 30 40 23
zanony(at)fes.sk

Dipl. Ing. Ľubomíra Kohútová

financie, účtovníctvo

+421 2 59 30 40 24
kohutova(at)fes.sk

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

back to top