Tím, kontakt

Jörg Bergstermann

riaditeľ zastúpenia Friedrich-Ebert-Stiftung
v Českej a Slovenskej republike

joerg.bergstermann(at)fes.de

 

JUDr. et Mgr. Zuzana Homer, PhD., LL.M.

vedúca kancelárie Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave
a vedúca spoločensko-politického projektu

+421 2 59 30 40 22
zuzana.homer(at)fes.de

Mária Friedlová, M.A.

Mgr. Kristína Jánoš Kanianska (materská dovolenka)

programová asistentka

+421 2 54 41 12 09
maria.friedlova(at)fes.de

Mag. Robert Žanony

vedecký spolupracovník

+421 2 59 30 40 23
robert.zanony(at)fes.de

Dipl. Ing. Ľubomíra Kohútová

financie, účtovníctvo

+421 2 59 30 40 24
lubomira.kohutova(at)fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de