Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

Zastúpenie v Slovenskej republike

Kancelária Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave bola otvorená v roku 1994. Cieľom našej činnosti v Slovenskej republike je podpora demokracie, právneho štátu, rozvoja aktívnej a sociálne spravodlivej občianskej spoločnosti. Zasadzujeme sa o európsku myšlienku a podporujeme bilaterálny dialóg s Nemeckom, ako aj regionálnu a globálnu spoluprácu.

viac

Európa

Európa

Hlavným cieľom našej činnosti je zapojiť do debaty o aktuálnych výzvach a ďalšom smerovaní európskej integrácie slovenských predstaviteľov a predstaviteľky politiky, štátnej správy, vedy a občianskej spoločnosti. Našimi témami sú hospodárska, sociálna a energetická politika, rovnako ako spoločná európska zahraničná a bezpečnostná politika. Podporujeme aj diskusiu o budúcej úlohe Slovenskej republiky v EÚ, ktorá je po rozhodnutí o brexite veľmi potrebná. Okrem toho venujeme zvláštnu pozornosť slovensko-nemeckému dialógu a dialógu krajín Vyšehradskej skupiny. More

Práca & odbory

Práca & odbory

Výzvy, pred ktorými v Slovenskej republike stojí svet práce a odbory, sú čiastočne rovnaké ako inde v Európe – postupujúca prekarizácia práce, zmeny na trhu práce a v pracovných podmienkach v dôsledku digitalizácie, prechodu na udržateľný spôsob hospodárenia a demografických zmien aj pretrvávajúce znevýhodnenie žien na trhu práce. Na druhej strane je pohľad postkomunistických spoločností na úlohu práce v živote jednotlivca aj vo fungovaní spoločnosti a na úlohu odborov pri utváraní sveta práce špecifický. Podporujeme diskusiu o týchto aktuálnych otázkach a spolupracujeme s odbormi na tom, aby sa stali silným a spoločensky uznávaným aktérom. More

Posilnenie občianskej spoločnosti

Posilnenie občianskej spoločnosti

Silná občianska spoločnosť, jasne vyslovené záujmy prostredníctvom spolkov a združení a konštruktívna debata tvoria dôležitý základ stabilnej a silnej demokracie. Takto to však môže fungovať len v tom prípade, že aktéri a aktérky občianskej spoločnosti budú môcť participovať na politických debatách. V tejto súvislosti platí, že verejná diskusia je podporovaná, prípadne rozširovaná progresívnymi prístupmi a perspektívami. Preto podporujeme spoluprácu s rôznymi organizáciami celospoločenského diskurzu a veľmi silno akcentujeme tematické nemecko-slovenské, prípadne celoeurópske prepojenie. More

Sociálna demokracia

Sociálna demokracia

Pre rozvoj Slovenskej republiky smerom k sociálnej demokracii sú dôležité predovšetkým tri oblasti: dôležitý je pohľad do dejín sociálno-demokratického hnutia pre porozumenie aktuálnym súvislostiam. Okrem toho treba vyvinúť progresívne politické odpovede na rôznorodé výzvy súčasnosti. A napokon potrebujeme aktérov a aktérky, ktorí a ktoré by mohli pôsobiť ako multiplikátori a multiplikátorky a zasadili sa o implementáciu takejto politiky. Všetkým týmto trom oblastiam sa venujeme v našich projektoch a podporujeme národný aj regionálny dialóg v tomto smere. More

Aktuality

Akcie

27.10.2023 | Aktuality, Akcie

Jedným z problémov Slovenska a súčasne dôvodov, prečo sa nám nedarí spájať rôzne časti našej spoločnosti v spoločnom úsilí na rozvoji krajiny, je…


More

20.10.2023 | Aktuality, Akcie

"Slovensko podľa expertov pod vedením B. Schmögnerovej dnes potrebuje zavádzať ľavicové reformy", konštatujú pri príležitosti vydania publikácie…


More

16.10.2023 | Aktuality, Akcie

Pandémia covidu-19 zasiahla Slovensko nepripravené a v tej najzraniteľnejšej dobe striedania vlád. Ukázalo sa však, že oveľa väčším nebezpečenstvom…


More
FES Slovensko na Facebooku

FES Slovensko na Facebooku

Navštívte našu novú facebookovú stránku!. More

Publikácie

Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržatel'né Slovensko

Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržatel'né Slovensko

Návrhy opatrení pre sociálnodemokratický vládny program na obdobie rokov 2023 - 2027
Bratislava, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Čo nás stoja dezinformácie

Tarasovič, Vladimír; Kriššák, Tomáš; Pisklová, Miroslava

Čo nás stoja dezinformácie

Hlavní aktéri, strategická komunikácia a ekonomické aspekty dezinformácií počas pandémie
Bratislava, 2023

Download publication (2 MB, PDF-File)


Slowakei : Gewerkschaftsmonitor

Slowakei : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2022, 2021:

Download publication


Youtube Kanal

Youtube Kanal

Ďalšie videá More

back to top