03.08.2023

„Spoločná krajina“ – Séria okrúhlych stolov a „policy papers“ Inštitútu Mateja Bela a FES-SK k rozvoju regiónov a menšinovej politike v SR

Pred letom sme spolu s Inštitútom Mateja Bela zorganizovali krátku sériu okrúhlych stolov k témam rozvoja regiónov, čerpaniu fondov EÚ, integrácii rómskej komunity či menšín ako takých.

Diskutovali na nich starostovia/ky a primátori/ky, ale takisto lokálni podnikatelia, riaditeľky škôl, či zástupcovia neziskového sektoru aj samotní občania. 

 

Výstupom týchto diskusií sú 4 publikácie „policy papers“ s odporúčaniami pre politických aktérov na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Anton Marcinčin spracoval analýzu a odporúčania s názvom „Ako nezanevrieť na eurofondy“ a Radka Kováčová materiály „Budúcnosť regionálneho rozvoja“, „Integrácia rómskych komunít“ a „Menšinové politiky na Slovensku“.

 

Všetky publikácie sú voľne dostupné na tejto adrese: https://www.institutmatejabela.sk/post/spolocna-krajina-vizia-pre-regiony-policy-papers

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt