07.08.2023

Séria štúdií FES: „Energy without Russia. Country report Slovakia“

Slovensko patrí ku krajinám, vyznačujúcim sa vysokou mierou závislosti na dovoze energonosičov z Ruska pred jeho inváziou na Ukrajine.

O to väčšie úsilie musela naša krajina vyvinúť v smere diverzifikácie dovozu zdrojov energie po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Séria štúdií FES s názvom "Energy without Russia" mapuje kroky vybraných krajín v tejto oblasti. 

Štúdie k viacerým krajinám nájdete tu: https://eastern-europegrowth.fes.de/energy-studies 

Slovensko bolo pred ruskou inváziou na Ukrajine bezmála 100 % závislé na dovoze plynu, ropy a nukleárneho paliva z Ruska. Po začiatku vojny naša krajina výrazne zintenzívnila kroky smerom k diverzifikácii importu energonosičov. Doposiaľ sa podarilo znížiť dovoz plynu z Ruska zhruba o 1/3. V oblasti ropy a nukleárneho paliva je proces diverzifikácie technologicky náročnejší, avšak rafinéria Slovnaft plánuje v roku 2023 znížiť svoj dovoz z Ruska o 60 %. 

Celý text analytickej publikácie k Slovensku od autorky Veroniky Oravcovej, analytičky pre oblasť energetickej transformácie a bezpečnosti SFPA, nájdete tu: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/20408.pdf  

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt