14.12.2020

Publikácia: Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom. Ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku

Poukázať na výraznú prevahu neoliberálnej ekonomickej školy v mediálnom diskurze Slovenska a na procesy, ktorými je táto prevaha tvorená a udržiavaná, bolo hlavným cieľom, s ktorým tím dvanástich autorov pod vedením socioekonomického analytika a odborára Jána Košča napísal publikáciu s názvom "Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom. Ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku".

Ideová nerovnováha a jednostrannosť v ekonomicko-mediálnom diskurze Slovenska, ktorý je v porovnaní s vyspelým svetom výrazne vychýlený doprava, je fakt, ktorý priznáva aj časť zástupcov slovenského liberalizmu či neoliberalizmu. Cieľom publikácie, ktorú vydalo slovenské zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung, bolo poukázať na tento stav a malým dielom tak prispieť k vyrovnávaniu tejto nerovnováhy, ktorá je, podľa autorov aj vydavateľa, v neprospech ľudí na Slovensku. Druhým motívom bolo poukázať na to, akými procesmi je táto dominancia pravicového ekonomického názoru vo verejnej diskusii tvorená a udržiavaná.

Publikácia prostredníctvom 12 príspevkov a rôznych autorských štýlov analyzuje pozadie a pôsobenie neoliberálnych inštitútov na ekonomický a mediálny diskurz na Slovensku. „Ak odhliadneme od alternatívnych médií a pozrieme sa výlučne na mainstreamové médiá, tak väčšina z nich sa v poslednom čase pasuje do úlohy bojovníkov s „hoaxmi“ a hľadačov „pravdy“. Dá sa však pravdou nazvať citovanie analytikov neoliberálnych think tankov bez toho, aby si médiá ich tvrdenia overovali? Je hľadaním pravdy neuvádzanie konfliktov záujmov? Je hľadaním pravdy ignorovanie iných názorov vo verejnej debate? Je hľadaním pravdy potvrdzovanie vlastných názorov?“, pýta sa v súvislosti s témou publikácie vedúci autorského tímu Ján Košč.

Cieľom publikácie je z pohľadu slovenského zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung takisto rozšírenie názorového spektra a zvýšenie kvality ekonomického diskurzu v našej krajine. 

Autorský tím:
Ing. PhDr. Peter Daubner – Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied,
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD. – vedecký pracovník SAV,
Mgr. Katarína Duffeková – doktorandka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika,
Mgr. Ivana Komanická, M.A., PhD. – výskumná pracovníčka SAV,
Mgr. art. Adam Macko – umelec a kurátor (respondent rozhovoru),
Mgr. Ján Košč – sociálno-ekonomický analytik,
Ing. Milan Kuruc – aktivista, zakladateľ OZ Pracujúca chudoba,
Ing. Juraj Melichár – Priatelia Zeme-CEPA,
Mgr. Robert Mihály – doktorand na Univerzite Komenského,
Mgr. Tomáš Profant, PhD. – seniorný výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe a odborný asistent na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave,
Mgr. Ján Ruman, PhD. – politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Mgr. Peter Takáč – filozof, doktorand na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

 

Publikácia je voľne dostupná na stiahnutie

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt