25.07.2023

Podcast eduRoma: Ako urobiť slovenské školstvo lepším aj inkluzívnejším

Náš dlhoročný partner OZ eduRoma pôsobiaci výskumne aj advokačne v oblasti reformy slovenského školstva s dôrazom na jeho inkluzívnosť realizuje s našou podporou podcasty s dôležitými osobnosťami slovenského školstva a menšinového školstva špeciálne.

V prvých troch dieloch Vlado Rafael, riaditeľ eduRoma hovoril s riaditeľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže profesorom Ivanom Pavlovom, podľa V. Rafaela „druhým najdôležitejším človekom na ministerstve školstva“, s pedagogičkou, aktivistkou a političkou Ingrid Kosovou a riaditeľkou Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzanou Havírovou. 

Témami rozhovorov je prirodzene posun alebo stav, v akom sme v oblasti miery inkluzívnosti alebo segregácie v našom školstve, reformné kroky, naviazané na Plán obnovy, teda kurikulárna reforma, digitalizácia aj inklúzia, ale takisto otázka, či sme z pandemického obdobia vyšli so školstvom lepšie pripraveným na budúce krízové javy, rovnako ako problematika duševného stavu učiteľov aj žiakov. So Zuzanou Havírovou a Ingrid Kosovou hovoril Vlado Rafael aj o významne jazyka, ktorí odstraňuje etnickú diskrimináciu, o otázke definície školskej segregácie v právnom poriadku SR, o procese a problémoch sprevádzajúcich zavádzanie právneho nároku na miesto v materskej škole do praxe a iných otázkach. 

Rozhovory ponúkajú viac ako 2 hodiny odborných poznatkov a dlhoročných skúseností venovaných oblasti, ktorá zásadnou mierou rozhodne o tom, ako sa na Slovensku bude žiť o 5, 10 či 20 rokov.

Rozhvory nájdete tu: 
Ingrid Kosová: www.youtube.com/watch
Zuzana Havírová: www.youtube.com/watch;
Ivan Pavlov: www.youtube.com/watch

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

back to top