27.11.2020

Online seminár: Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy

Cieľom online seminára bolo otvorenie odbornej diskusie o zapojení SR do celoeurópskej Konferencie o budúcnosti Európy. V rámci prvého panelu diskutovali zástupcovia vlády, NR SR, EP a európskych inštitúcií o tom, aké aktivity plánujú v rámci KoBE realizovať. V druhom paneli odborníci identifikovali najvhodnejšie metódy pre zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov, ako počas pandémie Covid-19, tak aj po jej skončení.

Online seminár organizovaný Výskumným centrom SFPA (Slovak Foreign Policy Asosiation) a FES, zastúpenie v SR na tému Konferencie o budúcnosti Európy, ktorej návrh na usporiadanie predstavil pred minuloročnými voľbami do Európskeho parlamentu francúzsky prezident Emanuel Macron a ktorej začiatok má už vyše polročný odklad.

V prvom paneli sa ku kľúčovej otázke Slovenska v Európskej únii a k tomu, čo plánujú hlavní aktéri, vyjadrili Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR, Tomáš Valášek, predseda Európskeho výboru NRSR, Martin Giertl, úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a Vladimír Bilčík, poslanec EP.

Podľa štátneho tajomníka Martina Klusa je Konferencia o budúcnosti Európy príležitosťou na definíciu európskych hodnôt. S týmto názorom sa stotožňuje aj Tomáš Valášek, predseda Európskeho výboru slovenského parlamentu, podľa ktorého nie je načasovanie Konferencie ideálne, ale aspoň sa posunula na obdobie po polarizujúcich prezidentských voľbách v USA.

Rozpory o tom, kto bude predsedať Konferencii a aktuálna kríza s pandémiou Covid-19 ovplyvnili zahájenie Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá mala pôvodne vyvrcholiť v roku 2022, no jej záver môže byť posunutý, tvrdí Bilčík.

V druhom paneli sa experti, Andrea Elscheková Matisová, riaditeľka odboru OVZI, MZVaEZ SR, Alexander Duleba, výskumný pracovník SFPA, Alexandra Poláková Suchalová, ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Aneta Világi, analytička a vysokoškolská pedagogička FiF UK venovali otázke zapojenia občanov SR do Konferencie o budúcnosti Európy.

Podľa Anety Világi z Katedry politológie FiF UK, ukazujú niektoré výskumné zistenia, že naši občania vnímajú naše členstov Európskej únii pozitívne, ale na úrovni výhod pre krajinu a menej na osobnej a individuálnej úrovni. 

Podľa Alexandra Dulebu by konferencia mala mať ambíciu zapojiť čo najviac ľudí, diskusie musia byť dobre pripravené, štruktúrované a za účasti tvorcov politík a expertov. Preto musia byť do KoBE zaangažovaní ďalší ministri cez stratégiu vlády a Konferencia nemá byť iba úlohou pre MZVaEZ SR. Podľa Andrei Elschekovej Matisovej sa materiál o KoBE bude schvaľovať na úrovni vlády SR a budú v ňom konkrétne úlohy pre všetkých členov vlády.

Videá z online seminára nájdete tu: Panel 1 a Panel 2

Rozsiahli článok nájdete na euractiv.sk

Countries / regions: Akcie, Aktuality

Department/Section: Akcie, Aktuality

 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

back to top