19.12.2021

„Odhaľ nácka“ - eseje účastníkov/iek online-kvízu

Dňa 9. septembra, v pamätný deň obetí holokaustu, spustil dvojtýždenník antifašistov Bojovník, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s FES-SK online-kvíz s názvom „Odhaľ nácka“.

Účastníci kvízu mali priraďovať výroky s jasným rasistickým či nenávistným obsahom k predstaviteľom nacistickej či neonacistickej radikálnej pravice - z minulosti alebo tej dnešnej. Do kvízu za zapojili stovky účastníkov a z tých, ktorí kvíz absolvovali bolo vylosovaných 13 študentov, ktorí získali možnosť - so svojimi dvoma známymi - absolvovať exkurziu do bývalého koncentračného tábora Ausschwitz-Birkenau.

V dôsledku vývoja pandemickej situácie musela byť exkurzia do Poľska presunutá na rok 2022. Namiesto exkurzie však dostali vylosovaní účastníci/ky možnosť, napísať honorovanú esej na tému: Ako vnímam nacizmus a neonacizmus a jeho hrozby pre spoločnosť? 

Eseje deviatich študentov a študentiek potvrdili, že - prinajmenšom časť dnešnej mládeže, vníma hrozbu (neo)nacizmu a rasizmu ako stále aktuálnu. Vo svojich esejach približujú svoj pohľad na tému, opisujú dôvody, ktoré podľa nich v prvej polovici minulého storočia viedli k nástupu tejto zhubnej ideológie, aké boli jej dôsledky, ale takisto opisujú svoje konkrétne životné skúsenosti s prejavmi neonacizmu a rasizmu - či už z pohľadu bývalého aktívneho prívrženca tohto hnutia, ktorému sa po rozhovoroch s najlepším kamarátom a sledovaní historických dokumentov „otvorili oči“ a dnes cíti „inú hrdosť na Slovensko“, alebo z pohľadu svedkyne fyzického napadnutia otca dcéry tmavšej pleti v parku jedného slovenského mesta.    

Eseje teda prinášajú vlastné pohľady na a skúsenosti s týmito javmi, ale čo je ešte pozitívnejšie, miestami ponúkajú konkrétne návrhy a kroky, ako proti šíreniu extrémistických a nenávistných myšlienok, najmä medzi mladými ľuďmi postupovať - čo robiť. Edukatívny prínos esejí je aj v tom, že v nich mladí ľudia opisujú svoje pohľady na neonacizmus jazykom mladých ľudí a teda zrozumiteľne pre svojich rovesníkov, na ktorých sa tento osvetový projekt zameriaval prednostne.  

Eseje všetkých autorov a autoriek, študentov a študentiek prikladáme nižšie. Exkurziu v bývalom koncentračnom tábore na jar roku 2022 určite absolvujeme.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top