Tuesday, 16.04.2019 - Trnava

Kultúra sveta práce: Vplyv pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo

Už osem rokov sa projekt Kultúra sveta práce snaží analyzovať problémy na trhu práce, v centre ktorých je zamestnanec. Mnohými publikáciami a konferenciami prispieva k skultúrneniu pracovných podmienok a k riešeniam problémov na pracovisku. Súčasťou projektu je však aj posudzovanie vplyvu legislatívnych zmien na osoby činné na trhu práce.

Veľmi dôležitou témou sa po stretnutí expertov a expertiek z oblasti občianskeho a pracovného práva stala práve téma dopadov pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo a na celkovú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Po 55 rokoch sa na Slovensku pripravuje nová podoba najdôležitejšieho dokumentu pre celé súkromné právo, preto by malo byť jeho neodmysliteľnou súčasťou identifikovanie dopadov a väzieb na iné právne odvetvia. Odborníci a odborníčky identifikovali množstvo ohrození, na ktoré expertná skupina KSP upozornila osoby podieľajúce sa na rekodifikačných prácach, ako napr. proces uzatvárania pracovnej a kolektívnej zmluvy alebo problém výkladu prejavu vôle v pracovnom práve. Výsledkom stretnutia je otvorenie odbornej diskusie so zásadnými dôsledkami na pracovnoprávnu ochranu zamestnanca a zohľadňovanie dopadov rekodifikácie aj na oblasť pracovného práva.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt