05.01.2021

E-learningový projekt www.nenalet.im: pravicový extrémizmus

Jedným z dôsledkov pandémie Covid-19 bolo urýchlenie presunu informačných aj vzdelávacích návykov a aktivít ľudí do priestoru internetu. Slovenské zastúpenie FES preto v roku 2020 podporilo a spolupracovalo aj na výrobe jedného z modulov vzdelávacieho online projektu www.nenalet.im, ktorého iniciátorom a realizátorom je organizácia Slovak Security Policy Institute.

Ako uvádza stránka www.nenalet.im v predstavení projektu, "Projekt Nenalet.im je online e-learningový kurz pre študentov a ich pedagógov, ktorý je zameraný na boj proti novodobým hrozbám, šíreniu dezinformácií, falošných správ a nárastu extrémizmu a radikalizmu medzi čoraz mladšou populáciou. Kurz funguje ako nástroj na dovzdelanie mládeže v problematike extrémizmu a radikalizmu, ktoré priamo súvisia s ochranou ľudských práv a slobôd všetkých menšín." 

Keďže projekt je vďaka jeho interaktívnej a digitálnej podobe využívaný učiteľmi a učiteľkami ako doplnok vo vzdelávacom procese, má každý z doposiaľ piatich dielov podobu akoby vyučovacej hodiny, pozostávajúcej z prezentácie experta na danú oblasť, skupinovej úlohy a testu pre študentov.

Vo vzdelávacom module, ktorý sa venoval problému nárastu pravicového extrémizmu a na ktorého výrobe spolupracovalo a finančne ju pokrylo slovenské zastúpenie FES, ako lektor vystúpil Juraj Lepiš z Múzea Slovenského národného povstania v Bratislave. J. Lepiš v krátkej prezentácii ozrejmil budúcim divákom nielen spoločenský kontext, príčiny, prejavy a hrozby rozširovania pravicového radikalizmu a extrémizmu, ale aj spôsoby, ako na tento rozmach možno reagovať.

Z pohľadu FES-SK je mimoriadne dôležité aktívne čeliť rozširovaniu extrémistického myslenia práve v priestore internetu, ktorý extrémistické skupiny dnes už mimoriadne efektívne využívajú a získavajú tu nových prívržencov najmä z radu mladých ľudí. Projekty ako nenalet.im, samozrejme v kontexte mnohých iných nevyhnutných aktivít, snáh a spoločenských procesov, predstavujú dôležitú súčasť tohto snaženia.

Projekt nenalet.im nájdete tu: www.nenalet.im
Vzdelávací modul k téme pravicového extrémizmu nájdete tu: www.nenalet.im/pravicovy-extremizmus/

Countries / regions: Aktuality, Akcie

Department/Section: Aktuality, Akcie

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top