20.12.2023

Demokracia, ekológia a mier v odkaze Willyho Brandta - online diskusia

Dňa18. decembra 2023 si európske sociálnodemokratické hnutie pripomenulo 110. výročie narodenia bývalého nemeckého kancelára, formatívej osobnosti povojnovej histórie Nemecka, Európy a sociálnej demokracie, Willyho Brandta.

Preto FES-SK v spolupráci s OZ Proforum a českým think tankom Masarykova demokratická akademie usporiadali online-diskusiu, v ktorej hostia, profesorka histórie a germanistiky Univerzity Sorbonne v Paríži a autorka knihy "Willy Brandt - Life of a Statesman" Hélène Miard-Delacroix, bývalý poslanec Európskeho parlamentu a zakladateľ Sociálnodemokratickej strany Slovenska Boris Zala a riaditeľ Friedrich Ebert Stiftung pre Česko a Slovensko Jörg Bergstermann, priblížili politický odkaz Willyho Brandta pre dnešnú, krízami, vojnou a rastom autoritárskej politiky poznačenú dobu. 

Prostredníctvom postojov a konania W. Brandta v kontexte kľúčových udalostí a fáz 20. storočia, od vlády nacistického režimu v Nemecku, povojnového rozdelenia Európy "železnou oponou" a to priamo cez Berlín, ktorého západnej časti bol W. Brandt primátorom práve v dobe rozdelenia "berlínskym múrom", ale takisto na pozadí politiky postupného zmierňovania napätia s nepriateľským Sovietskym zväzom počas Studenej vojny, za ktorú W. Brandt získal Nobelovu cenu mieru, až po pôsobenie W. Brandta v komisii Sever-Juh, venovanej problematike udržateľného globálneho rozvoja a solidarity, panelisti priblížili, čo je možné z politického odkazu, postojov a rozhodnutí W. Brandta čerpať pre najväčšie výzvy dnešnej doby. 

Celý záznam diskusie si môžete pozrieť na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wVsGbSQ1cA0, alebo Facebooku https://www.facebook.com/FESBratislava/videos/1809974592795962


Viac informácií o živote a politike Willyho Brandta nájdete v anglickom jazyku aj tu:

https://www.willy-brandt-biography.com/ 
https://willy-brandt.de/en/homepage 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt