28.11.2021

Seminár Ligy za ľudské práva a FES-SK: „Neviditeľné ženy?“ – rodová rovnosť v oblasti migrácie

Dňa 22. novembra usporiadala Liga za ľudské práva (Human Rights League SK) v spolupráci s FES-SK odborný seminár s názvom "Neviditeľné ženy? Rodová rovnosť v oblasti migrácie a integrácie migrantiek na Slovensku".

Práva a problémy žien v migračnom procese sú témou, ktorá v slovenskej politickej a verejnej diskusii prakticky neexistuje. Faktom však je, že Slovensko nielen obsadzuje až 24. priečku v hodnotení rodovej rovnosti v rámci krajín EÚ, ale súčasne platí, že pozícia migrantiek v spoločnosti je ešte zraniteľnejšia ako v majoritnej populácii a Covid-19 toto postavenie ešte oslabil. Medzinárodný index MIPEX súčasne označil rovnosť migrantov a migrantiek na Slovensku ako rovnosť na papieri.

Z tohto dôvodu Liga za ľudské práva v spolupráci s FES-SK zorganizovala odborný seminár, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť rozhodovateľov/iek na to, že rodový aspekt a otázky znevýhodnenia žien v oficiálnych politikách, či strategických dokumentoch SR prakticky úplne absentujú. Z tohto dôvodu absentujú aj účinné politiky integrácie žien migrantiek do spoločnosti, ale takisto opatrenia, odstraňujúce rôzne formy diskriminácie. 

V seminári vystúpili odborníčky na migračné a rodové politiky zo Slovenska, Česka a Nemecka, ktoré prezentovali nielen slabé stránky, okrem iného absenciu dát, na ktorých možno postaviť cielené politiky, ale takisto prezentovali množstvo príkladov dobrej praxe - napríklad z Čiech, alebo z prostredia nemeckých odborov, ktoré znevýhodnenie žien v migračnom a integračnom procese zmierňujú a prinášajú podporné opatrenia na ich zapojenie do spoločnosti. 

Viac informácií o seminári ako aj prezentácie panelistiek nájdete tu: https://www.hrl.sk/sk/o-nas/aktuality/neviditelne-zeny--rodova-rovnost-v-oblasti-migracie-a-integracie-migrantiek-na-slovensku?fbclid=IwAR0hQ1ivlQzyRvZwzmSAOiYTLLFlcDas6Qi9MmNdGPzXO0LgXlLSr7IeSxU 

Podcast s rozhovorom Zuzany Števulovej z Ligy za ľudské práva s odborníčkou na práva a potreby žien migrantiek pri integrácii na pracovnom trhu Nemecka z nemeckých odborov DGB Sophie Michaelis nájdete tu: https://www.facebook.com/810794665738940/posts/2205810389570687/ 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top