13.09.2019

Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle v strednej a východnej Európe

V súčasnosti pozorujeme zásadnú transformáciu automobilového priemyslu. Digitalizácia, klimatická zmena a udržateľnosť, urbanizácia, individualizácia ako aj celková zmena konceptu mobility sú niektoré z mnohých megatrendov, ktoré k týmto zmenám prispievajú. Proces prebiehajúcich zmien sa dotkne aj veľkého množstva pracujúcich v automobilovom sektore. Dôsledky sa neprejavia len ako úbytok pracovných miest, ale aj ako zmeny v obsahu a spôsobe práce. Vplyv transformácie tohto sektora v štyroch krajinách strednej a východnej Európy (Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) analyzuje regionálny projekt FES, ktorý bol spustený z iniciatívy pražskej kancelárie FES.

Automobilový priemysel je kľúčovým sektorom pre región strednej a východnej Európy - má veľký ekonomický význam a zamestnáva veľký počet pracujúcich. Množstvo výrobcov presunulo výrobu do tohto regiónu v 90. rokoch kvôli nízkym mzdám a z toho vyplývajúcim nízkym nákladom na pracovnú silu. To však dnes znamená aj vysokú závislosť na zahraničnom kapitále a to, že každé strategické rozhodnutie, napríklad aj o tom, v ktorej krajine sa bude vyrábať, je prijímané v západnej Európe alebo v inej krajine. Toto ešte prispieva k náročnej situácií, v ktorej sa automobilový priemysel krajín strednej a východnej Európy v súčasnosti nachádza. Tlak na spomínaný priemysel rastie v kontexte digitalizácie, nových foriem použitia áut a vyšších environmentálnych štandardov ako aj viacerých megatrendov. Súčasne sa Čína a Silicon Valley snažia uplatniť na medzinárodnom trhu, čím ešte zvyšujú tlak na európskych výrobcov. Okrem toho, nedávno prijaté ciele Európskej Únie, ktoré majú znížiť množstvo CO2 vypúšťaného do ovzdušia, nútia konať výrobcov automobilov ako aj ich dodávateľov.

Aj z týchto dôvodov nadobúda téma transformácie automobilového priemyslu pre región strednej a východnej Európy čoraz väčšiu relevanciu. Prebiehajúce zmeny sú takého zásadného charakteru, že si vyžadujú reakciu nielen na úrovni automobilových spoločností a regulácie tohto sektoru. Tvorcovia politík, zamestnávatelia, odbory, zákazníci a všetky záujmové skupiny musia zareagovať aby potrebná transformácia prebehla úspešne.

Projekt FES analyzuje dopad transformácie automobilového priemyslu na zamestnanosť v tomto sektore z perspektívy jednotlivých regiónov. Ide nielen o stratu pracovných miest ale aj o zmeny v pracovných postupoch a obsahu práce. Projekt sa venoval aj potencionálnym scenárom vývoja a konaniu jednotlivých aktérov. V jednotlivých krajinách (Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) boli expertami_tkami vypracované štúdie, ktoré analyzujú dopad transformácie automobilového priemyslu na pracujúcich v danej krajine a možné scenáre budúceho vývoja. Ako naznačujú štúdie, krajiny majú v tomto smere mnohé spoločné znaky, ktoré vyplývajú z ich pozície integrovaných periférií v globálnych produkčných sieťach, ako aj rozdiely. Ukázalo sa, že automobilový priemysel v strednej a východnej Európe bude ovplyvnený zmenami a je potrebné aby na nich bol pripravený. Počas regionálneho workshopu v Prahe v máji 2019 boli prezentované výsledky štúdií zástupcom odborov zo všetkých štyroch krajín.

Pre záujemcov a záujemkyne, ktoré by sa o téme chceli dozvedieť viac, prikladáme publikáciu v anglickom jazyku, ktorá obsahuje stručné zhrnutie jednotlivých regionálnych analýz ako aj spoločný záver.

Pripájame aj odkaz na štúdiu v slovenskom jazyku „Budúcnosť pracujúcich v automobilovom priemysle na Slovensku“, ktorú sme uverejnili skôr.

 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

back to top