13.11.2023

Bezpečnostná akadémia - študijná cesta

Účastníčky a účastníci Bezpečnostnej akadémie, ktorú organizuje FES spolu s Adapt Institute pod záštitou Ministerstva obrany Slovenskej republiky mali možnosť v rámci študijnej cesty navštíviť Mnohonárodnú bojovú skupinu NATO vo výcvikovom priestore Lešť. Popri prednáškach o bezpečnostnej a obrannej politike a písaní esejíso svojimi mentormi sa im naskytla príležitosť nazrieť aj do praxe.

Bezpečnostná akadémia 2023/2024 nadväzuje na predchádzajúce dva úspešné ročníky, ktoré vychovali vyše 20 absolventiek a absolventov, z ktorých mnohí našli uplatnenie vo svojom odbore aj vďaka skúsenostiam získaných počas akadémie. Tá im poskytla cenné skúsenosti a poznatky, ale aj možnosť spoznať popredných slovenských či zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

Sériu vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií dopĺňal osobný mentorský program vedený skúsenými odborníčkami a odborníkmi. Minuloročný zborník nájdete na tomto odkaze. Zároveň v rámci programu bola naplánovaná aj študijná cesta na Lešť, kde sa študenti a študentky oboznámili s úlohami spojeneckej bojovej skupiny, ktorá bola vytvorená ako posilnenie východného krídla NATO v nadväznosti na vojenskú agresiu Ruska.

Témy tohtoročnej akadémie:

  • zahraničná a bezpečnostná politika SR,

  • diplomacia ako nástroj politiky a kariéra v diplomacii,

  • slovenské obranné vzťahy po vojne na Ukrajine a vyhliadky vývoja vojny,

  • tvorba európskych politík a kariéra v EÚ inštitúciách,

  • strategická komunikácia, 

  • dezinformácie a zahraničný vplyv,

  • kybernetická bezpečnosť,

  • klimatické zmeny a ich dopad na bezpečnosť,

  • regionálne case-studies (napr. Čína, Turecko), a iné

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

back to top