28.09.2022

Ako slovenská verejnosť rozmýšľa o klimatických zmenách a politikách - kvalitatívny výskum verejnej mienky v 8 krajoch Slovenska

Klimatické zmeny a opatrenia na ich zmiernenie sú jednou zo zásadných tém dnešnej spoločnosti aj politiky. Čo však doposiaľ chýbalo, bol ucelený, komplexný obraz o tom, ako o tejto téme rozmýšľa slovenská verejnosť.

Poznať jej názory, myšlienkové pochody, motívy, s ktorými k téme pristupuje a argumenty, ktoré pre svoje pohľady používa, bolo cieľom projektu, pri ktorom FES-SK spojil sily s Slovenskou klimatickou iniciatívou, výskumníkmi z odboru psychológie a sociológie z Inštitútu 2050 aj s agentúrou na prieskum verejnej mienky Actly. 

Prieskum poskytol odpovede na otázky o tom, či a prostredníctvom akých javov ľudia klimatické zmeny vnímajú, aké emócie v nich tieto zmeny vyvolávajú, čo očakávajú od politikov, štátu či iných rozhodovateľov, aké opatrenia podporujú, akú rolu hrá v ich rozmýšľaní otázka finančnej (ne)dostupnosti investícií do ekologických opatrení, či aké sú hlavné motívy, prečo ľudia na Slovensku prírodu a klímu ochraňovať chcú.

Zistenia kvalitatívneho výskumu sme doplnili o poznatky z veľkého kvantitatívneho výskumu, ktorý realizoval tím okolo J. Krajhanzla a T. Chabadu (viac tu: institut2050.sk/vyskum-slovenska-klima-2022) a tým poskytujeme ucelený obraz o tom, ako slovenská verejnosť vníma klimatické zmeny a politiky. 

Hlavné zistenia sme zhrnuli do 7 odkazov, viac nájdete v správe z výskumu nižšie. 

1. KLIMATICKÉ ZMENY: ZAŽÍVAME UŽ „NA VLASTNEJ KOŽI“

2. NAŠE POCITY ZO ZMENY KLÍMY: OBAVA, MIESTAMI BEZMOCNOSŤ

3. DOPYT PO RIEŠENIACH

4. NEDÔVERA A KRITIKA VOČI ROZHODOVATEĽOM, SPOCHYBŇOVANIE OPATRENÍ

5. NEDOSTATOK ZROZUMITEĽNÝCH INFORMÁCIÍ

6. ROZHODUJÚCI FAKTOR: FINANČNÁ DOSTUPNOSŤ

7. NA ČO APELOVAŤ A AKO: „BUDÚCNOSŤ NAŠICH DETÍ, ZDRAVÝ ŽIVOT A NAŠU PRÍRODU SI PRED DOPADMI KLIMATICKEJ KRÍZY OCHRÁNIME.“

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top