04.10.2021

Akadémia mladých odborárov: Kolektívne vyjednávanie a minimálna mzda

25 mladých odborárov a odborárok diskutovalo v rámci Akadémie mladých odborárov, ktorá sa uskutočnila 24.-26.9.2021 vo Vysokých Tatrách, o aktuálnej situácii odborov na Slovensku. Okrem toho absolvovali počas Akadémie aj tréning zameraný na efektívne kolektívne vyjednávanie a vedenie funkčného sociálneho dialógu.

Slovensko  potrebuje silné, akcieschopné odbory, schopné reagovať na nové výzvy a dynamické zmeny na trhu práce. Schopnosť prenášať požiadavky a potreby zamestnancov takpovediac „na stôl“ zamestnávateľa, vytvárať dobré pracovné prostredie, funkčný sociálny dialóg, efektívne  kolektívne vyjednávať, sú náročné úlohy, ktoré vyžadujú aby sa mladí odborári a odborárky vzdelávali, trénovali a tým pripravovali na ich poslanie pri ochrane práv zamestnancov.

To, že na Slovensku v odboroch máme veľa ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa prihlásili aj tento rok na Akadémiu mladých odborárov predstavuje potenciál, ktorý treba využiť . Systematické vzdelávanie by malo byť základom spolupráce s mladými ľuďmi v odboroch. Počas prvého dňa Akadémie sa diskutovalo s odborárskymi funkcionármi na tému aktuálnej situácie v odboroch na Slovensku rok od vypuknutia pandémie. Do diskusie prijali pozvanie viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, predseda OZ SOZAAS Anton Szalay, podpredseda OZ ECHOZ Andrej Buch, podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková. Aj počas tejto akadémie si mladí odborári a mladé odborárky obohatili svoje vedomosti na tému kolektívne vyjednávanie, pričom za podnetnú prednášku ďakujem Marte Kahancovej z CELSI. Následne sa počas mediálnych a argumentačných tréningov simulovalo kolektívne vyjednávanie, kde za kamerových skúšok každý účastník a účastníčka dostali možnosť odprezentovať nadobudnuté vedomosti.

 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

back to top