27.10.2023

1. ročník Akadémie menšinovej žurnalistiky

Jedným z problémov Slovenska a súčasne dôvodov, prečo sa nám nedarí spájať rôzne časti našej spoločnosti v spoločnom úsilí na rozvoji krajiny, je pretrvávanie predsudkov a stereotypov medzi ľuďmi.

Tie prehlbujú rozpory, nedôveru a sťažujú spoluprácu. Aj preto sme v spolupráci s našim partnerom Eduroma a magazínom Romano fórum zorganizovali prvý, pilotný ročník Akadémie menšinovej žurnalistiky. Jej cieľom je prispievať k tomu, aby vo verejnej diskusii, ktorú tvoria aj médiá a novinári, čoraz viac prevažoval jazyk, verbálny ale aj obrazový a celkový, ktorý bude prispievať k zmierňovaniu predsudkov, najmä voči rôznym menšinám, ale nielen. 

S účastníkmi akadémie, mladými ľuďmi z mediálneho inkubátora z východu Slovenska, z Jarovníc, s redaktorkami regionálneho vydania siete novín MY z Košíc, ale takisto so zástupkyňou úradu Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, rovnako zástupkyňou mesačníka Nota Bene a ďalšími diskutovali Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, šéf reportérov a editorov Denníka N Juraj Koník, Pavol Lacko, šéfredaktor magazínu Romano fórum, Roman Samotný z iniciatívy Inakosť, bývalá splnomocnenkyňa Vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková, či Zuzana Havírová z Rómskeho edukačného a výskumného centra. Okrem prednášok o spôsobe reportovania, písania, či stvárnenia menšín, rodových, etnických a iných stereotypoch účastníci a účastníčky prispeli aj k tvorbe, formulácii kódexu písania o menšinách. 

Živé diskusie, neuzatvorené problémy a otázky, ale aj veľmi príjemná atmosféra sú zárukou aj záväzkom, že v akadémii budeme najneskôr o rok pokračovať.

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt