Akcie

27.10.2023 | Aktuality, Akcie

Jedným z problémov Slovenska a súčasne dôvodov, prečo sa nám nedarí spájať rôzne časti našej spoločnosti v spoločnom úsilí na rozvoji krajiny, je…


More

20.10.2023 | Aktuality, Akcie

"Slovensko podľa expertov pod vedením B. Schmögnerovej dnes potrebuje zavádzať ľavicové reformy", konštatujú pri príležitosti vydania publikácie…


More

16.10.2023 | Aktuality, Akcie

Pandémia covidu-19 zasiahla Slovensko nepripravené a v tej najzraniteľnejšej dobe striedania vlád. Ukázalo sa však, že oveľa väčším nebezpečenstvom…


More

26.09.2023 | Aktuality, Akcie

Slovensko má vážne nedostatky v schopnosti integrovať deti so špeciálnymi potrebami, špeciálne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do…


More

28.08.2023 | Aktuality, Akcie

Letná klimatická akadémia sa konala už druhý rok pod záštitou Kancelárie Prezidenta SR v spolupráci s FES. Aj tento rok sa zúčastnilo akadémie 25…


More

07.08.2023 | Aktuality, Akcie

Slovensko patrí ku krajinám, vyznačujúcim sa vysokou mierou závislosti na dovoze energonosičov z Ruska pred jeho inváziou na Ukrajine.


More

03.08.2023 | Aktuality, Akcie

Pred letom sme spolu s Inštitútom Mateja Bela zorganizovali krátku sériu okrúhlych stolov k témam rozvoja regiónov, čerpaniu fondov EÚ, integrácii…


More

25.07.2023 | Aktuality, Akcie

Náš dlhoročný partner OZ eduRoma pôsobiaci výskumne aj advokačne v oblasti reformy slovenského školstva s dôrazom na jeho inkluzívnosť realizuje s…


More

25.05.2023 | Aktuality, Akcie

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sa v utorok 23. mája 2023 konala európska konferencia so zameraním na zásadné témy v…


More

25.04.2023 | Aktuality, Akcie

Vzrastajúca popularita radikálnych politických síl sa dá pozorovať nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Najmä medzi nižšou strednou a…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

Publikácie

back to top