Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

slovakia(at)fes.de

Tím, kontakt

Zastúpenie v Slovenskej republike

Kancelária Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave bola otvorená v roku 1994. Cieľom našej činnosti v Slovenskej republike je podpora demokracie, právneho štátu, rozvoja aktívnej a sociálne spravodlivej občianskej spoločnosti. Zasadzujeme sa o európsku myšlienku a podporujeme bilaterálny dialóg s Nemeckom, ako aj regionálnu a globálnu spoluprácu.

viac

Európa

Európa

Hlavným cieľom našej činnosti je zapojiť do debaty o aktuálnych výzvach a ďalšom smerovaní európskej integrácie slovenských predstaviteľov a predstaviteľky politiky, štátnej správy, vedy a občianskej spoločnosti. Našimi témami sú hospodárska, sociálna a energetická politika, rovnako ako spoločná európska zahraničná a bezpečnostná politika. Podporujeme aj diskusiu o budúcej úlohe Slovenskej republiky v EÚ, ktorá je po rozhodnutí o brexite veľmi potrebná. Okrem toho venujeme zvláštnu pozornosť slovensko-nemeckému dialógu a dialógu krajín Vyšehradskej skupiny. More

Práca & odbory

Práca & odbory

Výzvy, pred ktorými v Slovenskej republike stojí svet práce a odbory, sú čiastočne rovnaké ako inde v Európe – postupujúca prekarizácia práce, zmeny na trhu práce a v pracovných podmienkach v dôsledku digitalizácie, prechodu na udržateľný spôsob hospodárenia a demografických zmien aj pretrvávajúce znevýhodnenie žien na trhu práce. Na druhej strane je pohľad postkomunistických spoločností na úlohu práce v živote jednotlivca aj vo fungovaní spoločnosti a na úlohu odborov pri utváraní sveta práce špecifický. Podporujeme diskusiu o týchto aktuálnych otázkach a spolupracujeme s odbormi na tom, aby sa stali silným a spoločensky uznávaným aktérom. More

Posilnenie občianskej spoločnosti

Posilnenie občianskej spoločnosti

Silná občianska spoločnosť, jasne vyslovené záujmy prostredníctvom spolkov a združení a konštruktívna debata tvoria dôležitý základ stabilnej a silnej demokracie. Takto to však môže fungovať len v tom prípade, že aktéri a aktérky občianskej spoločnosti budú môcť participovať na politických debatách. V tejto súvislosti platí, že verejná diskusia je podporovaná, prípadne rozširovaná progresívnymi prístupmi a perspektívami. Preto podporujeme spoluprácu s rôznymi organizáciami celospoločenského diskurzu a veľmi silno akcentujeme tematické nemecko-slovenské, prípadne celoeurópske prepojenie. More

Sociálna demokracia

Sociálna demokracia

Pre rozvoj Slovenskej republiky smerom k sociálnej demokracii sú dôležité predovšetkým tri oblasti: dôležitý je pohľad do dejín sociálno-demokratického hnutia pre porozumenie aktuálnym súvislostiam. Okrem toho treba vyvinúť progresívne politické odpovede na rôznorodé výzvy súčasnosti. A napokon potrebujeme aktérov a aktérky, ktorí a ktoré by mohli pôsobiť ako multiplikátori a multiplikátorky a zasadili sa o implementáciu takejto politiky. Všetkým týmto trom oblastiam sa venujeme v našich projektoch a podporujeme národný aj regionálny dialóg v tomto smere. More

Aktuality

Akcie

28.06.2024 | Aktuality, Akcie

FES-SK v spolupráci s portálom Euractiv Slovensko zorganizoval online-diskusiu na tému dodávok zbraní pre Ukrajinu zo Západu a zmenu podpornej…


More

26.06.2024 | Aktuality, Akcie

Zelená transformácia našich ekonomík a spoločností je nevyhnutnou a pozitívnou zmenou, ktorá zvýši kvalitu života ľudí, je však spojená s veľkými…


More

20.06.2024 | Aktuality, Akcie

Voľby do Európskeho parlamentu priniesli posilnenie populistických strán krajnej pravice a výrazný prepad liberálov a zelených. Končí sa éra…


More
FES Slovensko na Facebooku

FES Slovensko na Facebooku

Navštívte našu novú facebookovú stránku!. More

Publikácie

Desať rokov feministickej zahraničnej politiky

Kvapilová, Erika

Desať rokov feministickej zahraničnej politiky

Bratislava, 2024

Download publication (380 KB, PDF-File)


Spravodlivé a prorastové dane a odvody

Pavelka, L'uboš

Spravodlivé a prorastové dane a odvody

Zdroje inšpirácie pre Slovensko
Bratislava, 2023

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržatel'né Slovensko

Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržatel'né Slovensko

Návrhy opatrení pre sociálnodemokratický vládny program na obdobie rokov 2023 - 2027
Bratislava, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Youtube Kanal

Youtube Kanal

Ďalšie videá More