23.06.2021

Sledujte naživo tu - Online-konferencia: "Pripravení na zmenu? Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti"

Pondelok, 28. jún 2021, 15:00 - 19:00

Najneskôr od roku 1972, od vydania správy „Limity rastu“ Rímskym klubom vedci varujú, že sústavná ekonomická expanzia povedie ku kolapsu ekosystému zeme. Dnes svetová ekonomika a populácia spotrebuje zhruba 1,7 „zemegule“, teda o 70% prírodných zdrojov viac, ako dokáže ekosystém zeme za rok obnoviť či vytvoriť. Ak nezmeníme náš spôsob života a súčasný ekonomický model, budeme v roku 2050 potrebovať zemegule 3. Inak povedané, náš súčasný životný štýl je nezlučiteľný s prírodnými limitmi našej Planéty, žijeme na úkor kvality a udržateľnosti životného prostredia našich detí. Na Slovensku ešte viac, ako je svetový priemer.

Okrem zelených technológií, obnoviteľných zdrojov energie, ekologizácie výroby, dopravy a ďalších oblastí je pre zvládnutie klimatickej krízy nevyhnutná zmena nášho konzumného života a spotrebného správania. Podľa odborníkov sú aj toto oblasti, ktoré je potrebné zásadne „ekologizovať“. Na zmenu nášho spotrebného správania je ale nevyhnutná zmena nášho myslenia, vedomia aj podvedomia o vlastnom konzume. Ak sa nám táto zmena podarí a náš konzum dostaneme do väčšieho súladu s limitmi ekosystému Zeme, bude to mať výrazný vplyv na zmenu nášho ekonomického modelu a teda aj na životnú úroveň ľudí.

Online-konferencia „Pripravení na zmenu?“ sa nebude venovať len zelenej obnove, či klimatickej kríze ako takej, ale predovšetkým  psychologickým a ekonomickým súvislostiam nevyhnutnej zmeny „ekologizácie“ nášho konzumného správania. Hosťami sú odborníci zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. Súčasťou programu budú aj praktické workshopy, v ktorých sa zameriame na to, ako v našom živote uchopiť zmeny a ako na ne reagovať.

Program konferencie nájdete TU 

Registrovať sa môžete prostredníctvm FORMULÁRA

Sledovať konferenciu bude možné prostredníctvom WEBU FES

Udalosť na facebooku nájdete TU

 

 

Countries / regions: Akcie

Department/Section: Akcie

 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

back to top