Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

Zastúpenie v Slovenskej republike

Kancelária Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave bola otvorená v roku 1994. Cieľom našej činnosti v Slovenskej republike je podpora demokracie, právneho štátu, rozvoja aktívnej a sociálne spravodlivej občianskej spoločnosti. Zasadzujeme sa o európsku myšlienku a podporujeme bilaterálny dialóg s Nemeckom, ako aj regionálnu a globálnu spoluprácu.

viac

Európa

Európa

Hlavným cieľom našej činnosti je zapojiť do debaty o aktuálnych výzvach a ďalšom smerovaní európskej integrácie slovenských predstaviteľov a predstaviteľky politiky, štátnej správy, vedy a občianskej spoločnosti. Našimi témami sú hospodárska, sociálna a energetická politika, rovnako ako spoločná európska zahraničná a bezpečnostná politika. Podporujeme aj diskusiu o budúcej úlohe Slovenskej republiky v EÚ, ktorá je po rozhodnutí o brexite veľmi potrebná. Okrem toho venujeme zvláštnu pozornosť slovensko-nemeckému dialógu a dialógu krajín Vyšehradskej skupiny. viac

Práca & odbory

Práca & odbory

Výzvy, pred ktorými v Slovenskej republike stojí svet práce a odbory, sú čiastočne rovnaké ako inde v Európe – postupujúca prekarizácia práce, zmeny na trhu práce a v pracovných podmienkach v dôsledku digitalizácie, prechodu na udržateľný spôsob hospodárenia a demografických zmien aj pretrvávajúce znevýhodnenie žien na trhu práce. Na druhej strane je pohľad postkomunistických spoločností na úlohu práce v živote jednotlivca aj vo fungovaní spoločnosti a na úlohu odborov pri utváraní sveta práce špecifický. Podporujeme diskusiu o týchto aktuálnych otázkach a spolupracujeme s odbormi na tom, aby sa stali silným a spoločensky uznávaným aktérom. viac

Posilnenie občianskej spoločnosti

Posilnenie občianskej spoločnosti

Silná občianska spoločnosť, jasne vyslovené záujmy prostredníctvom spolkov a združení a konštruktívna debata tvoria dôležitý základ stabilnej a silnej demokracie. Takto to však môže fungovať len v tom prípade, že aktéri a aktérky občianskej spoločnosti budú môcť participovať na politických debatách. V tejto súvislosti platí, že verejná diskusia je podporovaná, prípadne rozširovaná progresívnymi prístupmi a perspektívami. Preto podporujeme spoluprácu s rôznymi organizáciami celospoločenského diskurzu a veľmi silno akcentujeme tematické nemecko-slovenské, prípadne celoeurópske prepojenie. viac

Sociálna demokracia

Sociálna demokracia

Pre rozvoj Slovenskej republiky smerom k sociálnej demokracii sú dôležité predovšetkým tri oblasti: dôležitý je pohľad do dejín sociálno-demokratického hnutia pre porozumenie aktuálnym súvislostiam. Okrem toho treba vyvinúť progresívne politické odpovede na rôznorodé výzvy súčasnosti. A napokon potrebujeme aktérov a aktérky, ktorí a ktoré by mohli pôsobiť ako multiplikátori a multiplikátorky a zasadili sa o implementáciu takejto politiky. Všetkým týmto trom oblastiam sa venujeme v našich projektoch a podporujeme národný aj regionálny dialóg v tomto smere. viac

Aktuality

Akcie

03.01.2022 | Aktuality, Akcie | Aktuality, Akcie

„Férové šance - Komu sa oplatí sociálny štát?“ - Séria kreslených filmov

Sociálny štát, ako spoločenský, socio-ekonomický model, etablovaný v 19. a 20. storočí prednostne v Európe, má v rôznych častiach a krajinách sveta…


viac

19.12.2021 | Aktuality, Akcie | Aktuality, Akcie

„Odhaľ nácka“ - eseje účastníkov/iek online-kvízu

Dňa 9. septembra, v pamätný deň obetí holokaustu, spustil dvojtýždenník antifašistov Bojovník, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v…


viac

15.12.2021 | Aktuality, Akcie | Aktuality, Akcie

Slovenská ľavica 2021 - jesenná časť série diskusií Pravda, FES-SK

Po letnej prestávke pokračovala diskusná séria "Slovenská ľavica 2021", organizovaná denníkom Pravda a jeho video-portálom TV Pravda a FES-SK troma…


viac
FES Slovensko na Facebooku

FES Slovensko na Facebooku

Navštívte našu novú facebookovú stránku!. viac

Publikácie

Švec, Marek; Homer, Zuzana

Odbory 2021

Komunikácia a konanie za odborovú organizáciu v čase spoločenských aj právnych zmien
Bratislava, 2021

Stiahnuť publikáciu (2,8 MB PDF-File)


Palušková, Hana; Prachárová, Martina; Csefalvayová, Petra

Analýza vybraných indikátorov cirkulárnej ekonomiky s dôrazom na Slovenskú republiku

Bratislava, 2021

Stiahnuť publikáciu (760 KB, PDF-File)


Cambáliková, Monika; Uhlerová, Monika

Regionálny sociálny dialóg

Bratislava, 2021

Stiahnuť publikáciu (2,2 MB, PDF-File)


Youtube Kanal

Youtube Kanal

Ďalšie videá viac

back to top