25.10.2021

Zelená cirkulárna akadémia

1.10.2021 sme zahájili nový vzdelávací program pod názvom Zelená cirkulárna akadémia, pre účastníkov a účastníčky z celej škály hodnotového reťazca, identifikovaných ako nositeľov zmeny, ktorý je organizovaný v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky.

Stále viac a viac ľudí si uvedomuje, že systém, v akom súčasne fungujeme je neudržateľný. Záujem odbornej, ale aj laickej verejnosti o vzdelávanie sa v ,,zelených,, témach stále rastie, čoho dôkazom bol aj veľký počet prihlášok do akadémie. Záujem o ,,zelené témy,, rastie v globálnom rozmere, v rámci Európskej únie, ale aj u nás na Slovensku, čím rastie aj potreba prepájania a sieťovania odborníkov a odborníčok s verejnosťou s cieľom implemen­tovania efektívnej cirkulárnej ekonomiky. Na Slovensku absentuje systematické, štruktúrované kontinuálne vzdelávanie o obehovom hospodárstve, ktorého výsledkom je odovzdanie vedo­mostí z danej oblasti na profesionálnej úrovni nielen odborníkmi zo Slovenska, ale aj odborník­mi zo zahraničia. Cieľom Zelenej cirkulárnej akadémie je sprostredkovať jej účastníkom a účastníčkam prostredníctvom formátu prednášok počas šiestich stretnutí komplexne problematiku cirkulárnej ekonomiky, čím majú účastníci a účastníčky získať prehľad o podstatných častiach obehového hospodárstva s možnosťou ich využívania v praxi.Hlavný prínos Akadémie vidíme v získaní vedomostí, komplexného prehľadu problematiky cirkulárnej ekonomiky, ale aj v nadviazaní kontaktov, partnerstiev a spolupráce. Akadémia bude fungovať ako komunita, ktorej význam a život nekončí ukončením ročníka.

Prvého ročníka Akadémie sa zúčastnilo  25 účastníkov a účastníčok, , pričom ide o komunálnych politikov a političky, predstaviteľov a predstaviteľky štátnych organizácií, mestských podnikov a verejnej správy, predstaviteľov súkromných firiem vrátane výrobných podnikov atď.

Záštitu nad zahájením Zelenej cirkulárnej akadémie prevzala Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Odborným garantom sa stal poslanec európskeho parlamentu Martin Hojsík.

 

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

 

back to top