08.09.2022

„Vzdelávanie na okraji“ - metodická príručka proti segregácii na školách

Školstvo, ktoré vylučuje alebo segreguje deti, ktoré majú akékoľvek znevýhodnenie, škodí krajine, pretože zahadzuje a plytvá talentom, ktoré v takýchto deťoch je. Deti, ktorých potenciál sa rozvíja, sú pre spoločnosť prínosom. Preto je inkluzívne školstvo v záujme náš všetkých.

Aj z tohto dôvodu a najmä preto, že segregácia detí s rómskym pôvodom v slovenskom školstve je pretrvávajúcim problémom, spracoval tím expertov a expertiek pod hlavičkou organizácie eduRoma, dlhodobo sa venujúcej téme školskej inklúzie a spravodlivému prístupu rómskych detí ku kvalitnému školstvu, Vlado Rafael, Michal Zálešák, Zuzana Havírová, Maruša Michalová a Soňa Koreňová praktickú príručku s presnými pedagogickými postupmi a návrhmi, segregačné postupy a javy na slovenských školách minimalizovať.  

Okrem legislatívnej definície, ktorá je pre desegregačný proces v školách tiež dôležitá, prináša publikácia odpovede na otázky, ako rozpoznať segregáciu v školskej praxi, čo je index školskej segregácie či ako zostaviť desegregačný plán školy. Metodická príručke je určená pre predstaviteľov ministerstva školstva a štátnej správy, takisto pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a v neposlednom rade pre samotných pedagogických pracovníkov. 

Veríme, že postupy, ktoré príručka prináša čoskoro nájdu uplatnenie v praxi slovenských škôl a tento náročný problém pomôžu postupne riešiť.

Celú publikáciu si môžete zdarma stiahnuť tu

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top