02.11.2021

Diskusia MdA, Proforum, ASA, FES-SK - "Karl Polanyi: kritik voľnotrhového fundamentalizmu"

V deň 135. výročia narodenia ekonóma, filozofa a historika Karla Polanyiho usporiadala Masarykova demokratická akademie, Progresívne fórum, Inštitút ASA a Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v SR 2-panelovú online-diskusiu s názvom "Karl Polanyi: Kritik voľnotrhového fundamentalizmu".

Politológ, spisovateľ a bývalý diplomat Petr Drulák ako moderátor diskusie hovoril s hosťami v prvom paneli o živote a základoch "ekonomickej školy" Karla Polanyiho a v druhom paneli o Polanyiho odkaze pre aktuálne otázky vzťahu spoločnosti a trhu.

Po úvodnom biografickom súhrne života K. Polanyiho z úst zástupcu riaditeľa MdA Patrika Eichlera, v prvom paneli vystúpili filozof z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vladimír Manda, sociológ Daniel Gerbery z Univerzity Komenského v Bratislave, ekonómka a bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová a filozof Martin Muránsky. 

Panelisti predstavili základné prístupy K. Polanyiho k vzťahu státu a spoločnosti, okrem iného jeho koncept ukotvenia ekonomiky v spoločnosti resp. tendencie jej vyviazania z nej, takisto k presadzovaniu sociálnych a hospodárskych záujmov a potrieb štátu, a otázkam daňového, sociálneho a regulačného "závodu  ku dnu", či fenoménu fiktívnych komodít a rovnako sa venovali kritike učenia F. Hayeka a jeho diela "Cesta do otroctva". 

V druhom paneli ekonóm a náměstek ministra zahraničných vecí ČR Aleš Chmelař, ekonómka Ilona Švihlíková a Brigita Schmögnerová a politický ekonóm z VŠ obchodní v Prahe Daniel Šitera priblížili a analyzovali odkaz učenia K. Polanyiho pre dnes aktuálne témy regulácie veľkých korporácií, najmä z IT- a finančného sektoru, otázku kapacity a reálnej moci verejnej moci presadiť požiadavky verejnosti voči sile týchto korporátnych gigantov, problému povahy renty v dnešnom kapitalizme, či tému povahy dnešných socio-ekonomických ale aj širších spoločenských konfliktov dnešného sveta.

Viac ako dva a pol hodinovú diskusiu v dvoch paneloch si môžete pozrieť tu:  
www.facebook.com/FESBratislava/videos/1038102996991355

Friedrich-Ebert-Stiftung
zastúpenie v Slovenskej republike

Maróthyho 6
81106 Bratislava

+421 2 54 41 12 09
+421 2 54 41 18 80

fes(at)fes.sk

Tím, kontakt

back to top